Reforme în justiţie – îmbunătăţirea standardelor

Unele ţări trebuie să accelereze reformele pentru a soluţiona cauzele civile şi comerciale în mod eficient – acest lucru este esenţial pentru a atrage întreprinderi şi investiţii.

Îmbunătăţirea calităţii, a independenţei şi eficienţei sistemelor juridice naţionale din UE este o condiţie necesară pentru a atinge un standard înalt în domeniul justiţiei şi acest lucru este important atât pentru cetăţeni, cât şi pentru întreprinderi.

Standarele ridicate sporesc atractivitatea unei ţări în rândul investitorilor, stimulând creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

Pentru a ajuta guvernele naţionale, Comisia a pregătit primul tablou de bord în domeniul justiţiei. Acesta este o evaluare anuală a modului în care ţările UE soluţionează cauzele civile, comerciale şi administrative.

Evaluarea arată că unele guverne trebuie să accelereze reformele pentru a ajunge la nivelul standardelor aplicate în alte ţări din UE. Principalele observaţii sunt:

  • într-o o treime din ţările UE, acţiunile în instanţă durează cel puţin de două ori mai mult decât în celelalte state membre, dosarele aflate pe rol acumulându-se, uneori, excesiv – de aceea este esenţial ca deciziile să fie luate la timp
  • în unele ţări din UE, se înregistrează întârzieri în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea, care au drept scop să accelereze procedurile şi să amelioreze calitatea justiţiei
  • metodele alternative de soluţionare a cazurilor (de exemplu, medierea) pot reduce volumul de muncă al instanţelor şi ar trebui să fie utilizate pe scară mai largă pentru a reduce întârzierile
  • în unele ţări din UE, mediul de afaceri are o percepţie negativă asupra independenţei instanţelor
  • sistemele electronice pot contribui la reducerea întârzierilor şi a costurilor suplimentare pentru cetăţeni şi întreprinderi
  • cursurile obligatorii de formare pentru judecători şi resursele adecvate sunt importante pentru îmbunătăţirea eficacităţii.

Etapele următoare

După consultarea guvernelor UE, Comisia va lua în considerare aspectele identificate în tabloul de bord din acest an atunci când va elabora orientările specifice pentru fiecare ţară în cadrul semestrului european din acest an, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice care vizează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

Următorul buget multianual al UE prevede finanţare pentru a ajuta ţările Uniunii Europene să aplice reformele în justiţie, aşa cum s-a convenit.

Tabloul de bord evaluează ţările membre ale UE, folosind indicatori specifici de calitatea, eficienţă şi independenţă în domeniul justiţiei. Acesta permite UE să urmărească tendinţele, ca un mijloc de a identifica sectoarele cu probleme.

Garantarea faptului că toate sistemele juridice naţionale funcţionează eficient este, de asemenea, un aspect crucial pentru aplicarea consecventă a legislaţiei la nivelul UE, inclusiv în domeniul economiei, protecţiei consumatorilor şi mediului.

Mai multe despre UE şi sistemele juridice naţionale

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol