Reformă majoră a impozitării companiilor

Reformă majoră a impozitării companiilorComisia a prezentat marți, 25 octombrie, un pachet amplu de reforme ale sistemului de impozitare a companiilor în scopul dezvoltării unui sistem fiscal echitabil și favorabil creșterii. Pachetul include: o propunere revizuită în ce privește baza fiscală consolidată comună a companiilor (CCCTB), una privind îmbunătățirea sistemului de soluționare a litigiilor legate de dubla impozitare și o alta având ca scop consolidarea normelor anti-abuz existente. 

Implementarea CCCTB a fost gândită ca un proces în două etape, mai ușor de gestionat. Baza comună poate face obiectul unui acord rapid, pentru a genera beneficii importante atât pentru societăți, cât și pentru statele membre. Consolidarea ei ar trebui introdusă imediat după aceea, permițând astfel valorificarea tuturor beneficiilor oferite de sistemul complet. În ce privește soluționarea litigiilor, măsurile prevăd includerea unei game mai largi de cazuri, precum și termene clare pentru a conveni asupra unei soluții obligatorii. Iar pentru consolidarea normelor anti-abuz se prevăd măsuri de stopare a practicilor prin care companiile exploatează neconcordanțele dintre sistemele fiscale naționale pentru a se sustrage de la plata impozitelor.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Prin propunerea revizuită privind CCCTB răspundem, dintr-o singură mișcare, preocupărilor exprimate atât de societățile comerciale, cât și de cetățeni. Numeroasele discuții pe care le-am avut în calitate de comisar pentru impozitare m-au ajutat să-mi dau seama foarte clar că societățile au nevoie de norme fiscale simplificate în UE. În același timp, trebuie să combatem în continuare evaziunea fiscală, deoarece aceste eforturi produc schimbări reale. Miniștrii de finanțe ar trebui să privească aceste măsuri ambițioase și oportune dintr-o nouă perspectivă, întrucât ele vor crea un sistem fiscal solid, în pas cu secolul XXI.”

  1. Baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

Datorită CCCTB, societățile vor dispune pentru prima dată de un set unic de norme, la nivelul UE, pentru calcularea profitului lor impozabil. Spre deosebire de propunerea anterioară din 2011, noul sistem de impozitare a societăților:

– va fi obligatoriu pentru marile grupuri multinaționale care au cea mai mare capacitate de planificare fiscală agresivă, garantând că societățile cu venituri globale de peste 750 de milioane EUR pe an vor fi impozitate în locul în care își obțin realmente profiturile;

– va soluționa aspectele asociate în prezent cu transferul profiturilor în scopuri fiscale;

– va încuraja societățile să își finanțează activitățile prin intermediul capitalurilor proprii și să privilegieze exploatarea piețelor în detrimentul îndatorării;

– va sprijini inovarea prin stimulente fiscale pentru activități de cercetare și dezvoltare care au legătură cu activitatea economică reală.

Cotele impozitului pe profit nu sunt reglementate de CCCTB, deoarece ele rămân un domeniu care ține de suveranitatea națională. Cu toate acestea, CCCTB va crea un sistem mai transparent, mai eficient și mai echitabil de calculare a bazei fiscale a societăților transfrontaliere, care va reforma substanțial fiscalitatea societăților în întreaga UE.

2. Soluționarea litigiilor legate de dubla impunere

Comisia a propus, de asemenea, un sistem mai eficient de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în UE. Dubla impunere este un obstacol major pe care îl întâmpină societățile comerciale, creând incertitudine, costuri inutile și probleme legate de fluxurile de numerar. În prezent, în UE există aproximativ 900 de litigii legate de dubla impunere, iar sumele implicate sunt estimate la 10,5 miliarde EUR. Comisia a propus ca actualele mecanisme de soluționare a litigiilor să fie ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor societăților. În mod concret, va fi inclusă o gamă mai largă de cazuri, iar statele membre vor avea termene clare pentru a conveni asupra unei soluții obligatorii privind dubla impunere.

  1. Soluționarea neconcordanțelor existente în raport cu țări din afara UE

A treia propunere din pachetul prezentat astăzi conține noi măsuri de stopare a practicilor prin care societățile exploatează neconcordanțele (sau tratamentul neuniform al elementelor hibride) dintre sistemele fiscale ale statelor membre și cele ale țărilor terțe, pentru a se sustrage de la plata impozitelor. Tratamentul neuniform al elementelor hibride are loc atunci când țările aplică norme diferite pentru impozitarea anumitor venituri sau entități. Societățile pot abuza de aceste neconcordanțe pentru a se sustrage de la plata impozitelor în țările respective. Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale, asupra căreia s-a convenit în iulie, conține deja dispoziții referitoare la neconcordanțele existente în UE. Propunerea de astăzi completează pachetul de măsuri prin dispoziții legate de neconcordanțele existente în raport cu țările din afara UE și este prezentată la cererea statelor membre.

Context

Pachetul de măsuri conține o comunicare generală, care evidențiază motivațiile politice și economice aflate la baza propunerilor, precum și evaluări ale impactului referitoare la CCCTB și la mecanismul de soluționare a litigiilor.

Propunerile legislative vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare și Consiliului UE pentru adoptare.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol