Reforma inițiativei cetățenești și a finanțării partidelor politice

Frans Timmermans Propunerile de revizuire a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană și a celui privind partidele și fundațiile politice europene au fost adoptate vineri, 15 septembrie, de Comisia Europeană, având ca obiectiv sporirea legitimității democratice în UE prin consolidarea participării cetățenilor la procesul de decizie european.

Propunerile vizează:

  • transformarea inițiativei cetățenești europene într-un instrument mai ușor de utilizat – pentru a facilita organizarea unei inițiative cetățenești, Comisia va colabora mai strâns cu organizatorii, pentru a se asigura admisibilitatea cererilor lor de înregistrare; pentru a facilita susținerea unei inițiative, Comisia va reduce volumul de date cerute; iar, pentru a spori impactul inițiativelor reușite, se va îmbunătăți procesul de urmărire a felului în care se dă curs acestora, favorizându-se purtarea unor dezbateri utile înainte de formularea unui răspuns de către Comisie.
  • finanțarea partidelor politice europene – modificările se referă la: sporirea transparenței, astfel încât cetățenii să știe pentru cine votează, îmbunătățirea legitimității democratice, în scopul unei finanțări care să reflecte mai fidel electoratul european, și consolidarea respectării normelor, pentru ca abuzurile să poată fi pedepsite, iar fondurile, recuperate; propunerile vor asigura o legătură mai strânsă între reprezentarea reală și finanțare și o mai mare transparență cu privire la legăturile dintre partidele europene și cele naționale; totodată, ele vor acoperi lacunele legislative care permit partidelor să abuzeze de sistem, prin crearea mai multor entități europene care pot solicita finanțare suplimentară.

Etape următoare

Pentru a intra în vigoare, cele două propuneri legislative trebuie să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliul UE, în procedură legislativă ordinară.

Context

Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă de Tratatul de la Lisabona, fiind lansată în aprilie 2012 ca instrument prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru a Comisiei Europene.

Ce s-a realizat în cursul primilor cinci ani de existență a inițiativei cetățenești europene?

Începând din aprilie 2012 au fost înregistrate 47 de inițiative și au fost colectate de către organizatori circa opt milioane de declarații de susținere. Trei inițiative au atins pragul de un milion de semnături. O a patra inițiativă a atins, de asemenea, acest prag și, în prezent, sunt verificate semnăturile înainte de depunerea acesteia. Comisia a dat curs la două dintre cele trei inițiative reușite – „Right2Water” și „Stop Vivisection”.

Partidele politice europene sunt prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că „partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii”. Regulamentul privind statutul și finanțarea acestora, adoptat în 2014, sporește vizibilitatea, recunoașterea, eficacitatea, transparența și răspunderea lor, precum și a fundațiilor politice europene afiliate acestora.

În data de 13 septembrie, în discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Uniunea noastră trebuie să facă un salt înainte democratic. Prea des, alegerile europene au însemnat doar suma campaniilor naționale. Democrația europeană merită mai mult. Ar trebui să oferim partidelor europene mijloacele pentru a se organiza mai bine.

Sporirea legitimității democratice în UE prin consolidarea participării cetățenilor este una dintre cele zece priorități ale Comisiei Juncker(prioritatea 10 – O Uniune a schimbărilor democratice). Pentru a-și onora în continuare acest angajament, Comisia Europeană a adoptat propuneri legislative de revizuire a două regulamente: Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană și Regulamentul privind partidele și fundațiile politice europene.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Prin aceste propuneri, le oferim europenilor pârghiile de acțiune prin care pot participa la procesul democratic. Dorim ca inițiativa cetățenească europeană să fie mai accesibilă pentru toți cetățenii europeni, iar prin reducerea vârstei-limită de la care un cetățean european poate susține o inițiativă – de la 18 la 16 de ani – invităm peste 10 milioane de tineri europeni să își facă auzită vocea și să contribuie la modelarea agendei politice a UE. Totodată, prin reforma finanțării partidelor politice, vom veghea ca cetățenii europeni să fie mai bine informați cu privire la legătura dintre partidele naționale și cele europene și ca finanțarea acestor partide să reflecte mai fidel alegerile democratice făcute de cetățeni în cadrul scrutinului european.

Pentru informații suplimentare:

Discursul privind starea Uniunii – 2017

Broșura privind starea Uniunii – 2017

Propunere de regulament: Site-ul internet consacrat revizuirii Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană

Propunere de regulament: Modificarea statutului și a finanțării partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene

Întrebări și răspunsuri referitoare la inițiativa cetățenească europeană și la finanțarea partidelor politice

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol