Recomandări pentru călătorii – Bagaje pierdute

În cazul în care bagajul v-a fost pierdut, a întârziat, sau a fost deteriorat, ECC România prezintă câțiva pași pe care trebuie să-i urmați și câteva informații utile:

Infographic_Baggage

 • depune imediat o reclamație – Property Irregularity Report (P.I.R.) la serviciul specializat din cadrul aeroportului; conține datele tale de identificare, ale zborului și ale bagajului înregistrat, precum și datele necesare identificării acestuia (tipul geamantanului, culoare, dimensiuni, etc.)
 • transmite către compania aeriană o cerere de despăgubire. Pentru bagajul deteriorat/distrus reclamația se formulează imediat după descoperire, dar nu mai târziu de 7 zile de la data primirii bagajului.

Ce drepturi am în cazul bagajului pierdut, întârziat sau deteriorat/distrus?

 • bagaj pierdut (nu este găsit în 21 de zile de la reclamare)
  • contravaloarea geamantanului, a obiectelor din bagaj și a celor de strictă necesitate achiziționate pentru a le înlocui pe cele pierdute
 • bagaj întârziat (este găsit și predat în termen de 21 zile)
  • o sumă de bani pe care o poți utiliza pentru achiziționarea produselor de strictă necesitate (igienă, îngrijire personală, etc.) sau rambursarea sumelor plătite pentru obiectele de strictă necesitate achiziționate de tine pe cont propriu.
 • bagaj deteriorat/distrus
  • contravaloarea obiectelor deteriorate/distruse

Care sunt regulile privind acordarea despăgubirii?

De regulă, companiile aeriene nu își asumă răspunderea pentru obiectele fragile din bagaj, pentru obiecte de valoare (bijuterii,  telefoane mobile, camere video, calculatoare), chei, documente și alte asemenea obiecte de valoare. Pentru a evita excluderea acestora se recomandă încheierea unei asigurări de bagaje.

Detreminarea sumei acordate pentru obiectele probate din bagaj de fac prin aplicarea unui grad de uzură de până la 10% pe an din valoarea dovedită a obiectelor.

Dacă nu poți proba valoarea obiectelor din bagajul pierdut, se acordă o despăgubire în funcție de greutatea bagajului (20 Euro/kg).

Există limitare de răspundere pentru compania aeriană?

Cuantumul despăgubirilor nu poate depăși maxim 1000 DST (cursul DST poate fi urmărit pe: http://valutarbnr.ro/curs-valutar/dst ). Prin excepție, suma poate depăși 1000 DST, dar nu poate depăși suma declarată de tine dacă ai făcut, la momentul înregistrării bagajului, o declarație specială privind interesul în livrarea la destinație și ai plătit o sumă suplimentară.

Ce documente trebuie să transmit către compania aeriană pentru a fi despăgubit?

 • bagaj pierdut
 • P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului, listă cu obiectele din bagaj însoțită de dovada valorii acestora prin documente fiscale, listă cu obiectele de strictă necesitate achiziționate pentru a le înlocui pe cele pierdute însoțită de dovada valorii acestora.
  • bagaj întârziat
 • P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului listă cu obiectele de strictă necesitate achiziționate pentru a le înlocui pe cele pierdute însoțită de dovada valorii acestora.
  • bagaj deteriorat/distrus
 • P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului, listă cu obiectele deteriorate/distruse din bagaj însoțită de dovada valorii acestora prin documente fiscale, raport de service din care să rezulte suma necesar a fi plătită pentru repararea geamantanului sau imposibilitatea reparării acestuia, după caz.
 1. Nu există încă păreri pentru acest articol