Protecția copiilor în disputele familiale transfrontaliere

New PictureComisia Europeană a propus joi, 30 iunie, noi norme care să asigure o mai bună protecție a copiilor în cazul litigiilor familiale transfrontaliere. Acestea presupun îmbunătățirea legislației actuale având ca obiect drepturile de vizită, cele de tutelă sau cazurile de răpire a copiilor.

Noile norme vor accelera procedurile judiciare și administrative și vor asigura faptul că se va ține seama, în orice situație, de interesul superior al copilului. În cazul disputelor familiale sau al separării unor cupluri internaționale, cooperarea judiciară transfrontalieră este esențială pentru a le oferi copiilor un cadru juridic sigur, care să le permită acestora să mențină relații cu ambii părinți (și tutori), care pot locui în țări europene diferite.

  • Proceduri mai eficiente pentru abordarea cazurilor de răpiri transfrontaliere a copiilor de către unul dintre părinți

Termenele aplicabile diferitelor etape ale procedurii de înapoiere a copilului vor fi limitate la o perioadă cumulată de maximum 18 săptămâni (cel mult șase săptămâni pentru prelucrarea cererii de către autoritatea centrală de primire, șase săptămâni pentru instanța de prim grad de jurisdicție și șase săptămâni pentru instanța de apel). Hotărârea de înapoiere a unui copil va putea fi contestată o singură dată, iar judecătorul va trebui să decidă dacă o hotărâre prin care se dispune înapoierea copilului ar trebui să fie pusă în aplicare pe durata soluționării apelului.

Cu respectarea deplină a structurii sistemelor de drept naționale, se va acționa astfel încât să se asigure implicarea unui număr limitat de instanțe în soluționarea cazurilor de răpire a unui copil de către unul dintre părinți, pentru a le permite judecătorilor să dobândească competențele specifice necesare.

  • Asigurarea audierii copilului

Oricărui copil care este capabil să își exprime părerea i se garantează posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, în cadrul tuturor procedurilor legate de cazul său. Această garanție vizează în primul rând procedurile privind încredințarea copiilor și dreptul de vizită, precum și procedurile privind înapoierea copiilor, în situația în care au fost răpiți de către unul dintre părinți.

  • Executarea rapidă a hotărârilor în alte state membre

În prezent, părinții sunt adesea nevoiți să solicite încuviințarea executării într-un alt stat membru a unei hotărâri privind încredințarea sau vizitarea copiilor. Odată cu introducerea noilor norme, se elimină procedura intermediară care trebuie parcursă pentru executarea unei hotărâri judecătorești într-un alt stat membru (exequatur). În cazul în care hotărârea nu este executată în termen de șase săptămâni, instanța îi comunică autorității centrale solicitante din statul membru de origine sau direct solicitantului motivele care au stat la baza neexecutării hotărârii în termenul necesar. În plus, pentru a accelera executarea unei hotărâri, instanța care a pronunțat hotărârea va putea să o declare executorie cu titlu provizoriu.

  • Îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile statelor membre

O condiție preliminară indispensabilă pentru asigurarea unui climat de încredere reciprocă între autoritățile din diferite state membre o reprezintă buna cooperare dintre acestea pe durata soluționării cazurilor în care sunt implicați copii. Noile norme vor promova o mai bună cooperare între autoritățile centrale, întrucât acestea funcționează ca punct de contact direct pentru părinți și joacă un rol esențial în sprijinirea judecătorilor în demersurile de aplicare a normelor. De asemenea, autoritățile responsabile pentru bunăstarea copiilor vor fi mai bine integrate în eforturile de cooperare transfrontalieră.

Aceste noi norme vor fi benefice pentru familii și copii, care vor avea de câștigat de pe urma reducerii termenelor de soluționare a procedurilor și a evitării costurilor ridicate pe care le implică, în general, astfel de proceduri. De exemplu, în cazul unei proceduri de înapoiere, părinții vor beneficia de norme mai clare și vor fi încurajați să opteze pentru calea medierii, putând astfel economisi costuri de judecată care se ridică, în medie, la 2 200 EUR, pentru întreaga procedură. Renunțarea la proceduraexequatur va permite economisirea unei sume care, în anumite state membre, poate varia între aproximativ 1 100 și 4 000 EUR, per caz. În plus, odată cu accelerarea executării hotărârilor, familiile vor putea folosi banii economisiți pentru angajarea unui avocat specializat, al cărui onorariu variază, în funcție de statul membru, între 1 000 și 4 000 EUR, pentru fiecare 10 ore de lucru suplimentare.

 

Etape următoare

Propunerea Comisiei va fi trimisă Consiliului UE. Decizia acestuia va fi adoptată în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială pentru cooperarea judiciară în materie de dreptul familiei. Parlamentul European va fi consultat cu privire la propunere.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Copiii se află în centrul acestei reforme. Este de ajuns că trebuie să treacă prin experiența dificilă a separării părinților. Acești copii merită să beneficieze de proceduri judiciare care să le clarifice situația cât mai rapid și care să țină seama de interesul superior al acestora. Propunem actualizarea normelor existente pe baza experienței practice acumulate în decursul ultimilor 10 ani. Obiectivul central al acestei reforme este clar: soluționarea mai rapidă a cazurilor transfrontaliere. Timpul este un element esențial atunci când este în joc bunăstarea copiilor. Așadar, avem nevoie rapid de aceste noi norme.”

Context

Regulamentul Bruxelles II reprezintă piatra de temelie a cooperării judiciare în materie matrimonială și de autoritate părintească, inclusiv în ceea ce privește drepturile de vizită și tutelă, precum și cazurile de răpire a copiilor. El a început să se aplice la data de 1 martie 2005, în toate statele membre, cu excepția Danemarcei.

Pagini Utile

Pentru a evalua eficacitatea normelor, Comisia a adoptat, în aprilie 2014, un raport cu privire la modul în care regulamentul a funcționat în practică și a efectuat o consultare publică pentru identificarea modificărilor necesare îmbunătățirii normelor existente.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol