Propuneri de simplificare a accesului la fondurile UE

Grupul de experți independenți pentru politica de coeziune și-a prezentat raportul final referitor la un cadru simplificat privind fondurile UE după 2020.

Potrivit grupului, arhitectura actuală a normelor este eficace, dar trebuie simplificată. Ar trebui menținută guvernanța partajată a gestionării pentru a se asigura încrederea reciprocă și asumarea obiectivelor comune în materie de creștere si de creare a locurilor de muncă. Însă cea mai bună metodă de simplificare a normelor este reducerea numărului acestora; grupul propune norme care trebuie eliminate sau reduse drastic.

Normele din cadrul diferitelor fonduri și instrumente ale UE ar trebui armonizate în ceea ce privește ajutoarele de stat, achizițiile publice și metodele de rambursare a costurilor, pentru a facilita sinergiile și pentru a permite beneficiarilor să solicite, pentru același proiect, fonduri UE din surse diferite. De exemplu, aplicarea acelorași norme în cadrul politicii de coeziune, și în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) ar permite facilitarea accesului la sprijin pentru întreprinderile mici.

Un cadru mult mai simplificat ar trebui să fie accesibil tuturor statelor membre și regiunilor, cu condiția ca acestea să îndeplinească o serie de criterii: sisteme fiabile de gestiune și control; un nivel semnificativ de cofinanțare națională, pentru a încuraja realizarea de cheltuieli eficiente; identificarea principalelor reforme structurale în scopul implementării și al concentrării asupra unui număr redus de domenii de politică, pentru a se putea obține rezultate.

Grupul sugerează că, în acest caz, normele UE s-ar limita la prioritățile de investiții strategice și la principiile privind cheltuielile. Fondurile UE ar urma să fie acordate prin intermediul mecanismelor administrative naționale existente, iar activitatea de audit a Comisiei ar fi limitată. Statul membru și Comisia ar urma să convină asupra reformelor structurale necesare și asupra rezultatelor concrete care vor face obiectul rambursării.

Simplificarea s-a dovedit deja a fi o poveste de succes: comisarul Oettinger a prezentat și trei rapoarte privind implementarea bugetului UE pentru 2016. Una dintre concluzii este că simplificarea normelor UE facilitează utilizarea fondurilor UE în mod eficace și corect de către autoritățile, fermierii și întreprinderile locale. În același spirit, Comisia a propus, în septembrie 2016, simplificarea normelor în temeiul cărora statele membre și alți beneficiari primesc bani de la UE.

Context

Obiectivul Grupului la nivel înalt, lansat de Comisie în 2015, este de a identifica oportunități de eliminare a complexității inutile a normelor din cadrul politicii de coeziune, având în vedere atât evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020, la care grupul a adus o contribuție semnificativă, cât și dezbaterea privind cadrul bugetar pentru perioada de după 2020.

Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/20171107_recomandari_simplificare_utilizare_fonduri_ue_post2020_ro

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol