Priorităţile UE pe 2013

Sediul principal al Comisiei (clădirea Berlaymont), pe care este afişat un banner cu mesajul „Împreună, mai puternici” © UEComisia şi-a prezentat programul de lucru pe 2013, vizând în special revenirea UE la creşterea durabilă şi îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă. Comisia Europeană va prezenta, în cursul anului 2013 şi în prima parte a anului 2014, circa 50 de noi iniţiative.

Acestea vor veni în completarea propunerilor aflate deja în lucru.

Principala prioritate rămâne ieşirea din criza economică, alături de revenirea la creşterea durabilă. Pentru aceasta, se vor lua măsuri de stimulare a economiei, de reformare a sistemului financiar şi de consolidare a uniunii.

Noile propuneri vor viza:

  • consolidarea stabilităţii, transparenţei şi a protecţiei consumatorilor în sectorul financiar, în special pe baza proiectului privind o uniune economică şi monetară reală
  • stimularea competitivităţii prin intermediul pieţei unice Deutsch (de) English (en) français (fr) şi al unei politici industriale coordonate; reducerea costurilor pentru întreprinderi în domenii cum ar fi TVA-ul şi facturarea; încurajarea parteneriatelor public-privat în domeniul cercetării
  • îmbunătăţirea conexiunilor dintre diferitele zone ale Europei, prin liberalizarea reţelelor de enegie, stimularea investiţiilor în infrastructura pentru internetul în bandă largă şi modernizarea transporturilor şi a logisticii
  • sprijin pentru şomeri, prin îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă şi favorizarea incluziunii sociale
  • energia, resursele şi mediul – aplicarea unor politici de creştere durabilă, acoperirea necesităţilor energetice, formularea unui răspuns corespunzător la problema schimbărilor climatice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi a gestionării deşeurilor
  • construirea unui climat de siguranţă şi securitate în Europa – instituirea Parchetului European, instituţie care ar urma să stopeze fraudarea şi folosirea necorespunzătoare a fondurilor UE; combaterea traficului cu arme de foc; sporirea beneficiilor cetăţeniei europene
  • promovarea intereselor şi a valorilor europene la nivel mondial, prin încheierea de noi acorduri comerciale, prin acţiuni specifice de cooperare cu ţările învecinate şi prin consolidarea rolului de lider pe care UE îl are în prezent în domeniul ajutorului pentru dezvoltare.

De asemenea, Comisia va urmări punerea în aplicare a măsurilor deja adoptate.

Instituţia va colabora îndeaproape cu Parlamentul European şi parlamentele naţionale, cu liderii statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, şi cu părţile interesate, pentru a le oferi cetăţenilor europeni rezultate concrete.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol