Până pe 20 iunie 2012 vă puteți înscrie la Competiția ”Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene”

Competiţia ”Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene” se adresează nucleelor de susţinere a antreprenoriatului la nivel naţional, regional şi local, precum: autorităţi ale administraţiei publice, parteneriate public-private între autorităţi şi întreprinzători sau organizaţii economice şi programe educaţionale din statele Uniunii Europene, Islanda, Norvegia şi Turcia, care au implementat, proiecte în domeniul dezvoltării antreprenoriale, cu impact asupra economiei locale, în ultimii doi ani.

Prin urmare, dacă reprezentaţi o autoritate naţională, regională sau locală, ori un parteneriat public privat,  şi aţi colaborat la un proiect de succes care a condus la dezvoltarea economiei regionale, vi se solicită insistent să participaţi!

Categoriile de premii
Premiile se acordă la următoarele cinci categorii:
Investiţii în talente:
Recunoaşte iniţiativele la nivel local sau regional care îmbunătăţesc talentele antreprenoriale, vocaţionale, tehnice şi manageriale;
Îmbunătăţirea mediului de afaceri:
Recunoaşte politicile inovatoare la nivel regional sau local care promovează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor, care simplifică procedurile legislative şi administrative pentru întreprinderi şi pun în aplicare principiul gândirii iniţiale la scară mică în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii:
Sprijinirea internaţionalizării afacerilor:
Recunoaşte politici de încurajare a întreprinderilor şi în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a profita mai mult de oportunităţile oferite de pieţele din cadrul şi din afara Uniunii Europene
Antreprenoriat responsabil şi integrator:
Recunoaşte acţiunile regionale şi locale care promovează responsabilitatea socială a întreprinderilor şi practicile de afaceri durabile.

Selecţia

Selecţia se face in două etape: la nivel național si la nivel european.
Doar prin finalizarea unei selecţii iniţiale, la nivel naţional, candidaţii pot fi avuţi în vedere pentru Premiile europene.
Un juriu european format din reprezentanţi de înalt nivel va selecta câştigătorii finali, care vor fi anunţaţi cu ocazia ceremoniei de acordare a premiilor, din luna noiembrie 2012.

I. Etapa națională are termenul limită pentru înregistrarea aplicaţiilor: 20. 06.2012
Vor fi selectate, două candidaturi naţionale pentru participarea în faza europeană a competiţiei.

II. Etapa europeană are termenul limită pentru transmiterea selecţiilor naţionale: 16.07.2012
Juriul european constituit din personalităţi reprezentative din mediul academic, instituţii europene, sau alte organizaţii europene recunoscute, va premia proiectele identificate ca fiind cele mai inovative şi având potenţial de reproducere în alte regiuni ale UE.

Decernarea premiilor europene în Cipru: 15.11.2012

Formularul pentru înscrierea în competiţie, precum şi materiale de informare pot fi descărcate de pe website-ul: www.minind.ro, secţiunea Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol