Obținerea de rezultate în materie de creștere și locuri de muncă: Comisia prezintă recomandările specifice fiecărei țări pentru 2011

Comisia a adoptat 27 de seturi de recomandări specifice fiecărei țări – la care se adaugă un set pentru zona euro pe ansamblu – pentru a sprijini statele membre să definească politicile lor economice și sociale în vederea obținerii de rezultate în materie de creștere, locuri de muncă și finanțe publice.

Aceste seturi de recomandări sunt parte a semestrului european, prin care – pentru prima dată anul acesta – statele membre și Comisia au coordonat politicile lor economice și bugetare. Odată ce prioritățile au fost convenite la nivelul UE, statele membre au prezentat programele naționale pe care Comisia le-a analizat acum integral, prin intermediul acestor recomandări specifice, bine definite și cuantificabile.

În ansamblu, statele membre au urmărit să oglindească în programele lor prioritățile UE convenite, iar estimările lor macroeconomice sunt în general realiste. Cu toate acestea, programelor naționale le lipsește adesea ambiția și specificitatea. Multe state membre trebuie să fie mai ambițioase în ceea ce privește consolidarea fiscală, menținând totodată măsurile de stimulare a creșterii (cercetare și inovare, mediul de afaceri, concurența în sectorul serviciilor). Pe piețele forței de muncă, sunt necesare mai multe eforturi pentru a crește participarea forței de muncă, pentru a combate șomajul structural, pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor și abandonul școlar timpuriu, precum și pentru a asigura că salariile reflectă productivitatea.

Următoarele etape

Recomandările vor fi discutate și aprobate de către Consiliul European la 23-24 iunie, după ce vor fi discute în Consiliul ECOFIN și EPSCO. Punerea în aplicare va fi monitorizată în cursul anului următor de către Comisie și statele membre prin intermediul unui proces riguros și continuu de evaluare inter pares. Comisia va evalua progresele la nivelul UE în următoarea sa analiză anuală a creșterii, în ianuarie 2012, și la nivelul fiecărui stat membru în următorul său set de  recomandări specifice fiecărei țări, în iunie 2012.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol