O uniune a securității: Comisia prezintă prioritățile în materie de securitate pe 2017

Comisia Europeană a prezentat, pe 7 septembrie, un raport cu privire la acțiunile întreprinse după discursul din 2016 al președintelui Juncker privind starea Uniunii, care vizează consolidarea securității la frontierele externe ale UE, îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre, închiderea spațiului în care activează teroriștii și prevenirea radicalizării.

Un an mai târziu, Comisia a obținut rezultate cu privire la toate prioritățile legate de securitate stabilite de președintele Juncker. Acest al 10-lea Raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității analizează, de asemenea, progresele înregistrate cu privire la alte dosare în materie de securitate și așteaptă cu interes continuarea activităților în următoarele 12 luni și ulterior.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În cursul anului trecut s-au depus eforturi pentru construirea unei uniuni a securității autentice. Cu toate acestea, fie numai și atacurile care au avut loc luna trecută, de exemplu, ne arată că mai sunt multe de făcut pentru a garanta securitatea cetățenilor noștri. Au fost puse în aplicare toate măsurile prezentate în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii în 2016 și în programul de lucru al Comisiei pentru 2017. Acest lucru ar trebui să reprezinte baza solidă pentru acțiuni comune suplimentare în anii următori. Este necesar să acționăm cu încredere – instituții și agenții ale UE și statele membre, unindu-ne eforturile, pentru realizarea unei uniuni a securității autentice.”

Comisarul pentru securitatea Uniunii, Julian King, a declarat: „UE restrânge spațiul în care pot opera teroriștii: au fost înăsprite condițiile în care aceștia pot călători, se pot instrui, pot avea acces la resurse financiare, la arme și la explozivi. Am sporit nivelul de securitate al frontierelor noastre externe, am îmbunătățit schimbul de informații cu privire la teroriști și la alți infractori și ne-am intensificat colaborarea cu întreprinderile din sectorul internetului și cu comunitățile locale în scopul de a combate radicalizarea. Și totuși, mai sunt multe de făcut, așa cum rezultă din nou, în mod tragic, din atacurile care au avut loc recent. Cetățenii noștri așteaptă de la noi să-i protejăm și să le consolidăm securitatea; trebuie ca, prin eforturi comune, să ne îndeplinim promisiunile făcute.”

Comisia a sprijinit statele membre în eforturile pe care acestea le-au depus anul trecut, în cadrul a doi piloni principali: combaterea terorismului și a criminalității organizate, precum și a mijloacelor de care dispun acestea; consolidarea mijloacelor noastre de apărare și a rezilienței împotriva acestor amenințări.

Consolidarea securității la frontierele externe:

 • În prezent se pun în aplicare verificările sistematice efectuate în bazele de date de securitate ale tuturor călătorilor, inclusiv ale cetățenilor UE, care traversează frontierele externe.
 • A fost încheiat un acord politic privind Sistemul UE de intrare/ieșire, care va înregistra datele referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE.
 • Sunt în desfășurare lucrările privind instituirea unui Sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru efectuarea controalelor de securitate asupra persoanelor care călătoresc în Europa fără viză, înainte ca acestea să ajungă la frontierele noastre.

Îmbunătățirea schimbului de informații:

 • Comisia a propus o legislație menită să consolideze Sistemul de informații Schengen (SIS), acesta fiind cel mai reușit instrument de aplicare a legii al UE.
 • Pentru a elimina lacunele existente în ceea ce privește gestionarea datelor UE, Comisia a prezentat propuneri vizând realizarea de schimburi de caziere judiciare ale resortisanților țărilor terțe prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).
 • Comisia a prezentat o nouă abordare pentru a realiza interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE în materie de frontiere și securitate.
 • Noul Regulament privind Europol a intrat în vigoare în luna mai, furnizând agenției instrumentele necesare pentru ca aceasta să devină mai eficace, mai eficientă și mai responsabilă. De asemenea, agenția a fost consolidată prin alocarea de resurse suplimentare.

Închiderea spațiului în care acționează teroriștii:

 • Directiva privind combaterea terorismului incriminează actele precum finanțarea terorismului și instruirea sau deplasarea în scopuri teroriste și, de asemenea, consolidează drepturile victimelor terorismului.
 • A fost adoptată versiunea revizuită a Directivei privind armele de foc, având drept obiectiv un control mai eficient al achiziționării și deținerii de arme și împiedicarea infractorilor și teroriștilor să aibă acces la cele mai periculoase arme. Comisia și-a intensificat lupta împotriva traficului ilicit de arme de foc, în special în Balcanii de Vest.
 • Comisia a lansat o revizuire a Regulamentului UE privind precursorii de explozivi, cu scopul de a înăspri restricțiile și controalele privind substanțele care pot fi utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali.
 • Grupul UE pentru politica privind țintele vulnerabile, nou-înființat, oferă o platformă pentru partajarea orientărilor și pentru schimbul de bune practici cu privire la modalitățile de protejare a spațiilor publice.
 • Pentru a combate finanțarea terorismului, Comisia a prezentat 3 propuneri care vizează completarea cadrului juridic privind spălarea banilor, fluxurile ilicite de numerar, înghețarea și confiscarea activelor.

Prevenirea radicalizării:

 • Comisia a continuat să colaboreze cu platformele de internet prin intermediul Forumului pentru internet al UE pentru a reduce accesul la conținut cu caracter terorist și a lansat Programul de responsabilizare a societății civile pentru promovarea online a contradiscursurilor alternative. Unitatea Europol de semnalare a conținutului online a semnalat 35 000 de elemente de conținut cu caracter terorist în spațiul online în ultimii 2 ani, din care 80-90 % au fost eliminate.
 • Comisia a continuat să sprijine prevenirea și combaterea radicalizării la nivel național și local, în special prin Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN), precum și prin înființarea unui grup de experți la nivel înalt privind radicalizarea.

Raportul stabilește detaliile privind modul în care vor continua lucrările în aceste domenii în anul următor și totodată oferă o evaluare preliminară a căii de urmat după avizul Curții de Justiție cu privire la Acordul UE-Canada privind registrul cu numele pasagerilor (PNR). De asemenea, raportul analizează progresele realizate în lupta împotriva criminalității informatice și a securității transporturilor.

Context

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – începând cu Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker, până la cel mai recent discurs privind starea Uniunii, pe care l-a prezentat la 14 septembrie 2016.

Agenda europeană privind securitatea orientează activitatea Comisiei în acest domeniu, stabilind principalele acțiuni necesare pentru a asigura un răspuns eficient al UE la terorism și la amenințările la adresa securității, inclusiv combaterea radicalizării, consolidarea securității cibernetice, suprimarea accesului la finanțare al teroriștilor, precum și îmbunătățirea schimbului de informații. De la adoptarea agendei s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește punerea sa în aplicare, ceea ce deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică. Aceste progrese sunt reflectate în rapoartele publicate de Comisie în mod periodic.

Următorul raport referitor la progresele înregistrate privind Uniunea securității va fi prezentat în octombrie 2017.

Informații suplimentare:

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol