Noutăți privind gestionarea crizei refugiaților

Gestionarea crizei refugiațilorComisia Europeană a adoptat și publicat, în data de 15 iunie, două rapoarte și o recomandare privind gestionarea crizei refugiaților. Astfel, raportul intermediar privind punerea în practică a mecanismelor de relocare și transfer arată că, deși s-au înregistrat progrese, acestea sunt în continuare lente. Al doilea raport privind implementarea Declarației UE-Turcia subliniază atât rezultatele concrete, cât și fragilitatea progreselor. Iar recomandarea, a doua de acest gen, identifică măsurile necesare pentru reluarea transferurilor către Grecia potrivit Regulamentului Dublin.

Potrivit raportului privind relocarea și transferul, până la data de 10 iunie, 7.272 de persoane au fost relocate, în principal din Turcia, Liban și Iordania, în 19 țări europene (15 state membre UE și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). În ce privește transferurile, numărul lor ajunsese, la data de 14 iunie, la 2.280 de persoane (1.503 din Grecia și 777 din Italia).

Raportul privind punerea în practică a Declarației UE-Turcia include rezultatele concrete obținute, și anume: scăderea considerabilă a numărului de treceri neregulamentare, returnarea migranților neregulamentari din Grecia în Turcia, folosirea mecanismului ”unu-la-unu” pentru relocările din Turcia către UE, progrese în liberalizarea regimului de vize, sprijin finanicar acordat instrumentului pentru refugiații din Turcia, modernizarea Uniunii vamale, avansarea negocierilor de aderare și, nu în ultimul rând, asistență umanitară pentru Siria.

Recomandarea menționată stabilește măsurile concrete ce trebuie luate de Grecia pentru a reveni în sistemul Dublin, acordând prioritate următoarelor:

  • înființarea unor centre de primire deschise corespunzătoare, atât permanente, cât și temporare, și asigurarea unor condiții de primire adecvate în aceste centre, cum ar fi asigurarea accesului minorilor la educație;
  • asigurarea unui acces real la procedura de azil, Inclusiv dotarea cu personalul necesar, și organizat în mod adecvat, a serviciului elen de azil;
  • instituirea neîntârziată a noii autorități de apel și dotarea acesteia cu personalul adecvat pentru tratarea tuturor căilor de atac introduse în prezent și în viitor;
  • asigurarea accesului efectiv la asistență juridică gratuită;
  • instituirea unor structuri pentru solicitanții vulnerabili, cum ar fi minorii neînsoțiți, inclusiv a unei proceduri de tutelă adecvate pentrun aceștia din urmă.

Comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie Dimitris Avramopoulos a declarat: ”Cum numărul refugiaților ce ajung în Grecia s-a redus, accentul trebuie pus acum pe creșterea și accelerarea numărului de transferuri. Dar nu trebuie să uităm Italia, unde are loc o creștere sezonieră a numărului de sosiri. Este o obligație umanitară. În același timp, le mulțumesc statelor membre pentru eforturile din ultimele luni de a reloca refugiații sirieni din Turcia. Obținerea de progrese în contracararea traficanților va fi durabilă doar dacă sunt deschise, în mod real, canale sigure și legale pentru solicitanții de azil.”

 

Pagini Utile

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol