Normele UE de simplificare a succesiunilor transfrontaliere au acum putere de lege

Prin publicarea în Jurnalul Oficial, în data de 27 iulie 2012, a noilor norme ale Uniunii Europene menite să reducă dificultățile juridice întâmpinate în cazul decesului unui membru de familie care deține bunuri într-un alt stat membru al UE, dispozițiile normelor respective devin parte a dreptului UE.

Noul regulament privind succesiunile transfrontaliere, propus de Comisia Europeană și adoptat luna trecută în mod oficial de statele membre ale UE (IP/12/576), va permite cetățenilor europeni să gestioneze mai ușor aspectele juridice ale unui testament sau ale unei succesiuni cu un caracter internațional.

Conform estimărilor, 450 000 de familii europene care se confruntă în fiecare an cu o succesiune internațională vor beneficia de securitate juridică în temeiul acestor norme. Întrucât peste 12,3 milioane de cetățeni europeni își au reședința în altă țară membră a UE, este probabil ca normele să prezinte interes pentru numeroase alte persoane. În prezent, statele membre au la dispoziție un termen de trei ani pentru alinierea legislației lor naționale, astfel încât noile norme ale UE să producă efecte.

Noul act legislativ simplifică în mod considerabil soluționarea succesiunilor internaționale prin furnizarea unui criteriu unic pentru stabilirea atât a competenței judiciare, cât și a legii aplicabile în cazurile transfrontaliere, și anume locul în care persoana decedată își avea reședința obișnuită.

De asemenea, regulamentul permite cetățenilor să își planifice din timp succesiunea, în condiții de deplină securitate juridică.

Actul legislativ prevede, de asemenea, un certificat european de moștenitor, care va da posibilitatea persoanelor să își dovedească statutul de moștenitor sau de administrator al unei succesiuni, fără a se efectua alte formalități pe teritoriul UE.

Situația actuală, în care cetățenii se confruntă cu mari dificultăți în exercitarea drepturilor lor, va fi în mod considerabil îmbunătățită, rezultatul fiind instituirea unor proceduri mai rapide și mai ieftine, care vor permite persoanelor implicate să aloce mai puțin timp acestor demersuri și să cheltuie mai puțini bani pe taxe juridice.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol