Noi norme UE pentru produsele cosmetice comercializate în Uniunea Europeană

CosmeticeÎncepând de astăzi, 11 iulie, produsele cosmetice din magazine, indiferent dacă sunt fabricate în UE sau importate din țări terțe, trebuie să respecte în întregime Regulamentul privind produsele cosmetice, care asigură standarde de siguranță mai stricte și o informare mai bună a consumatorilor.

Printre cele mai importante modificări introduse de Regulamentul privind produsele cosmetice adoptat de Consiliu și de Parlament în 2009 se numără:

  • Consolidarea cerințelor de siguranță pentru produsele cosmetice: Începând cu data de 11 iulie, producătorii trebuie să respecte anumite cerințe la pregătirea unui raport privind siguranța unui produs înainte de introducerea lui pe piață.
  • Introducerea noțiunii de „persoană responsabilă”: Pe piață pot fi introduse doar produsele cosmetice pentru care o persoană juridică sau fizică este desemnată în UE drept “persoană responsabilă”. Noul regulament privind produsele cosmetice permite identificarea cu exactitate a persoanei responsabile și precizează clar obligațiile acesteia. În caz de inspecție a autorităților naționale de supraveghere a pieței, persoana responsabilă trebuie să aibă dosarul cu informații despre produs disponibil și actualizat, inclusiv evaluarea siguranței produsului.
  • Notificarea centralizată a tuturor produselor cosmetice introduse pe piața UE: Producătorul nu va trebui să își notifice produsul decât o singură dată, prin portalul UE de notificare a produselor cosmetice (Cosmetic Products Notification Portal – CPNP). Datele stocate în acest portal vor permite personalului centrelor naționale de toxicologie să aibă acces în câteva secunde la compoziția produselor, în cazul unor accidente, iar autorităților competente să acceseze cu ușurință informații referitoare la toate produsele cosmetice introduse pe piață în UE, în scopuri de supraveghere a pieței.
  • Introducerea raportării efectelor nedorite grave: O persoană responsabilă va avea obligația de a raporta efectele nedorite grave autorităților naționale competente. Autoritățile vor colecta și informații provenite, de exemplu, de la utilizatori și de la profesioniști din domeniul sănătății și vor fi obligate să schimbe astfel de informații cu alte state membre ale UE.
  • Noi norme pentru utilizarea nanomaterialelor în produsele cosmetice: Coloranții, conservanții și filtrele UV, inclusiv cele care sunt nanomateriale, trebuie să fie autorizate în mod explicit. Produsele care conțin nanomateriale nerestricționate de Regulamentul privind produsele cosmetice vor fi supuse unei evaluări complete de siguranță, la nivelul UE, în cazul în care Comisia are suspiciuni în privința lor. Nanomaterialele vor trebui indicate în lista de ingrediente de pe etichetă folosindu-se cuvântul „nano” între paranteze după denumirea substanței: de exemplu, „dioxid de titan (nano)”.
  • În plus,  s-a adoptat un nou regulament al Comisiei care stabilește criterii comune pentru declarațile referitoare la produsele cosmetice: Producătorii care doresc să includă o declarație pe produsele lor, de exemplu „eficiență timp de 48 de ore” pentru deodorante, vor trebui să îndeplinească șase criterii comune: conformitate juridică, veridicitate, elemente probatorii, onestitate, echitate și alegere în cunoștință de cauză. Pe baza acestor criterii, autoritățile naționale competente vor fi în măsură să verifice declarațiile.

Context

  • Produsele cosmetice nu înseamnă numai produse de machiaj, parfumuri și loțiuni după ras, ci și produse vitale pentru sănătatea și bunăstarea consumatorilor, precum cele de protecție solară, de curățare și pasta de dinți.
  • Noul regulament privind produsele cosmetice, adoptat în 2009, a intrat în vigoare la 11 iulie 2013, în urma unei perioade de tranziție care a permis industriei să se adapteze la noile norme. Legislația europeană în domeniul produselor cosmetice a fost adoptată pentru prima dată cu 35 de ani în urmă și, de atunci, a fost revizuită substanțial de 7 ori.

Se presupune că această încredere sporită în produsele cosmetice va aduce beneficii deopotrivă producătorilor și consumatorilor. Cu peste 4 000 de producători de cosmetice, dintre care mulți aflați printre liderii mondiali în acest sector, industria cosmeticelor este un atu major al UE în contextul globalizării economiei. Acest sector creează, direct și indirect, peste 1,5 milioane de locuri de muncă.

Pagina de internet dedicată produselor cosmetice

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol