Monitorul european al educației și formării: România

Ediția din acest an a Monitorului educației și formării, publicat anual de Comisia Europeană, evidențiază anumite progrese făcute de România în 2015. Totodată, raportul atrage atenția asupra ratei mari de părăsire timpurie a sistemelor de educație și formare și a ponderii scăzute de absolvenți de studii superioare din România, dar și a nivelului scăzut al cheltuielilor publice destinate educației.

În România, rata de părăsirea timpurie a școlii a continuat să crească în 2015 până la 19,1%(17,8% în 2012), în timp ce media europeană a scăzut până la 11%. Astfel, Româniaînregistrează a treia cea mai ridicată valoare din UE în acest clasament. Totodată, elevii din mediul rural, din familiile sărace și romii sunt cei mai expuși riscului de abandon școlar și de sărăcie educațională.

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Sistemele educaționale din Europa pot oferi un ajutor esențial în abordarea unor chestiuni importante, precum șomajul persistent în rândul tinerilor și creșterea economică lentă, cât și a unor noi problematici, cum ar fi criza refugiaților. Dar educația va juca un astfel de rol numai dacă se vor obține rezultate bune în acest sector. În prezent, trebuie să ne asigurăm, mai mult ca oricând, că educația le permite tinerilor să devină cetățeni activi, independenți și să își găsească un loc de muncă motivant.”

Procentul preșcolarilor români care se bucură de educație și îngrijire până la începerea învățământului obigatoriu a rămas constant în ultimii 4 ani (86,4%), sub media europeană de 94,3%. Cu toate acestea, este de așteptat ca participarea la învățământul preșcolar să crească în următorii ani, grație introducerii tichetului social pentru copiii din familiile sărace.

De asemenea, ediția din acest an a Monitorului european al educației și formăriimenționează că ponderea absolvenților de studii superioare din România a crescut în anul precedent până la 25,6%, astfel încât aceasta este în prezent foarte aproape de obiectivul național, dar este în continuare una dintre cele mai scăzute din UE, unde se înregistrează o medie de 38,7%.

Asigurarea relevanței învățământului superior pentru piața muncii rămâne o provocare, însă raportul remarcă efortul României de  modernizare a programei  școlare în direcția învățării bazate pe competențe. Cu toate acestea, calificările și programele de studii pentru educația și formarea profesională nu sunt adaptate suficient la nevoile pieței forței de muncă, iar participarea adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții este cea mai scăzută din UE: doar 1,3%din populația României cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, față de media europeană de 10,7%.

Context

Monitorul educației și formării 2016 al Comisiei este cea de a cincea ediție a acestui raport anual, care prezintă modul în care evoluează sistemele europene de educație și formare, prin reunirea unei game largi de date. El măsoară progresele realizate de Europa în îndeplinirea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 în domeniul educației, care fac parte din cadrul mai amplu al strategiei pentru creștere și locuri de muncă în UE.

Pagini Utile

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol