Măsuri pentru o mai bună protecţie a consumatorilor

Piaţa produselor de consum devine tot mai sofisticată – oamenii cumpără produse din ce în ce mai complexe, fabricate într-un număr tot mai mare de ţări.

UE trebuie să se adapteze pentru a-i proteja pe consumatori de produsele nesigure. În aceste condiţii, Comisia propune consolidarea protecţiei consumatorilor prin:

  • eliminarea mai rapidă de pe piaţa UE a produselor nesigure
  • alinierea normelor privind siguranţa consumatorilor la procedurile de supraveghere a pieţei prin eliminarea numeroaselor distincţii existente la nivelul normelor actuale
  • clarificarea obligaţiilor care le revin producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor – aceştia ar urma să furnizeze mai multe informaţii despre locul de fabricare a produselor
  • ameliorarea capacităţii autorităţilor de reglementare de a urmări produsele de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare – astfel s-ar obţine o reacţie mai eficientă în situaţii critice, iar produsele periculoase ar putea fi retrase mai rapid de pe piaţă
  • consolidarea controalelor, astfel încât autorităţile de reglementare să poată restricţiona sau chiar interzice produsele potenţial nesigure
  • crearea unui cadru care să încurajeze cooperarea la nivelul autorităţilor de reglementare din UE, pentru a facilita schimbul de informaţii
  • simplificarea procedurilor de notificare a altor ţări cu privire la existenţa unor produse periculoase pe teritoriul UE (este vorba, în special, de sistemele de alertă rapidă Rapex English şi ICSMS).

Următorii paşi

În conformitate cu măsurile propuse, Comisia a început deja să întreprindă acţiuni de îmbunătăţire a supravegherii pieţei. Se preconizează că în următorii trei ani vor fi eliminate toate deficienţele în materie de monitorizare a produselor.

Autorităţile de reglementare vor beneficia de sprijin pentru a-şi pune resursele în comun, pentru a evita suprapunerea eforturilor şi pentru a-şi consolida capacităţile de monitorizare a pieţei.

Propunerile vor fi supuse dezbaterii Parlamentului European şi liderilor UE. Punerea lor în aplicare este prevăzută pentru 2015.

Mai multe despre Siguranţa consumatorilor

Consumatorii şi UE

Cereţi sprijinul Reţelei centrelor europene ale consumatorilor

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol