Liderii UE sprijină planul Comisiei privind integrarea romilor

Conform cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, fiecare dintre cele 27 de state membre UE va stabili modul în care intenţionează să îmbunătăţească situaţia celor mai vulnerabile comunităţi de romi care trăiesc pe teritoriile lor.

Ele vor trebui să identifice soluţii în patru domenii esenţiale pentru asigurarea unei mai bune integrări sociale şi economice a romilor – educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate şi politica în domeniul locuinţelor – şi vor trebui să prezinte măsuri proporţionale cu dimensiunea populaţiei lor rome. Pentru a susţine eforturile naţionale, sunt disponibile fonduri UE şi un cadru juridic solid de combatere a discriminării. Guvernele trebuie să îşi prezinte strategiile naţionale până la sfârşitul anului 2011. Comisia Europeană va evalua aceste planuri şi va prezenta rapoarte în acest sens în primăvara anului viitor.

Context

Cele 10-12 milioane de romi care trăiesc în Europa se confruntă în continuare cu discriminare, excluziune şi nerecunoaşterea drepturilor lor, în timp ce guvernele suportă pierderi de venituri şi productivitate din ce în ce mai importante din cauza faptului că talentul acestei comunităţi nu este potenţialmente valorificat. Îmbunătăţirea integrării economice şi sociale este o necesitate, însă pentru ca aceasta să fie eficace, este nevoie de o acţiune concertată la toate nivelurile pentru a aborda cauzele multiple ale excluziunii.

Multe dintre domeniile în care se impune o mai bună integrare a romilor, cum ar fi educaţia, ocuparea forţei de muncă, sănătatea şi locuinţele, sunt în primul rând responsabilităţi naţionale sau regionale. Cu toate acestea, UE are un rol important în coordonarea acţiunilor statelor membre şi în acordarea de asistenţă prin instrumentele sale financiare, inclusiv prin fondurile structurale şi sociale, şi sprijină eforturile similare depuse în acest sens în interiorul altor organizaţii, precum Consiliul Europei.

La data de 5 aprilie 2011, Comisia a prezentat un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor (IP11/400, MEMO/11/216). Acest cadru va contribui la orientarea politicilor naţionale privind romii şi la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul UE pentru a sprijini eforturile de integrare. Cadrul se concentrează pe patru domenii prioritare: accesul la educaţie, locuri de muncă, sănătate şi locuinţe. Statele membre ar trebui să îşi stabilească obiective naţionale de integrare a romilor specifice, care să reflecte dimensiunea populaţiei lor rome şi situaţia actuală a politicilor lor de integrare.

Conform cadrului UE, statele membre vor trebui să prezinte strategii naţionale privind comunitatea romă până la sfârşitul anului 2011. Statele membre vor trebui să specifice felul în care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor globale ale UE pentru integrarea romilor. Comisia va evalua apoi strategiile naţionale şi va prezenta un raport în acest sens Consiliului şi Parlamentului European în primăvara anului 2012. Acest proces va fi reluat în fiecare an, lansându-se astfel o revizuire periodică a progreselor înregistrate la nivel naţional în contextul cadrului UE.

În vara anului 2010, Comisia Europeană a apărat public punctul de vedere conform căruia romii sunt cetăţeni ai UE şi ar trebui să beneficieze pe deplin de drepturile lor de cetăţeni şi să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin în temeiul legislaţiei UE.

UE şi romii: http://ec.europa.eu/roma

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol