Interviu cu Ilie Dincă, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi

Ilie Dincă, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, a acordat un interviu pentru website-ul Reprezentanţei Comisiei Europene în România pe tema incluziunii sociale a romilor.

1.Care sunt obiectivele Agenţiei naţionale pentru Romi pe termen scurt?

Ilie Dincă, preşedintele ANR: Te termen scurt avem două obiective. Primul este strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor. În elaborare, avem acţiuni concrete pe care le vom derula în următoarea perioadă: reactualizarea planului de acţiune şi finanţarea acestor activităţi, pentru a nu mai fi doar un document de birou. Din acest motiv am fost de acord, pe de o parte, să prelungim termenul de elaborare a planului, pentru că nu am văzut acţiuni bugetate, astfel încât acum am reluat discuţiile cu ministerele de linie. Pe de altă parte, am dat spre consultare societăţii civile strategia, pentru a vedea ce trebuie să facă ministerele de linie în vederea implementării acestor acţiuni şi dacă ele sunt într-adevăr benefice.

2. Când estimaţi vă se va încheia elaborarea acestei strategii?

ID: Un termen maxim este septembrie 2011. Uniunea Europeană vrea să avem aceste strategii până la sfârşitul anului.

3. Care este al doilea obiectiv pe termen scurt?

ID: Implementarea celor şase proiecte pe care ANR le derulează: două pe educaţie şi patru pe economia socială. Acestor proiecte le-am regândit managementul de implementare astfel încât, dacă în decembrie 2009, când eu am preluat această agenţie, erau accesate fonduri de doar 2,27%, în momentul de faţă avem peste 60% accesare de fonduri. Până la sfârşitul anului trebuie să implementăm cinci proiecte – două pe educaţie şi trei pe economie socială.

4. Conform Băncii Mondiale, în rândul romilor din Bulgaria, România, Cehia şi Serbia, rata de angajare este mică, fiind o discrepanţă de aproximativ 26% faţă de rata de angajare a restului populaţiei. Tot un studiu al Băncii Mondiale spune că integrarea romilor pe piaţa muncii ar însemna beneficii economice de jumătate de milliard de euro anual pentru unele ţări europene. Ce se face pentru ca romii să fie incluşi pe piaţa muncii? Ce programe are ANR-ul în acest sens?

ID: Am dezvoltat reţeaua experţilor romi. Un număr de 210 romi au fost formaţi pentru a lucra în administraţia locală. Au fost formaţi timp de un an de zile pe diferite domenii: legislaţie, formare profesională, comunicare. Le-am dat posibilitatea să acceseze fonduri, unul dintre module fiind chiar accesarea fondurilor europene. În momentul de faţă, fondurile europene trebuie să fie accesate de autorităţie locale, în parteneriat cu ONG-rile sau cu grupurile de iniţiativă rome. Romii trebuie să participe la elaborarea acestor proiecte, la monitorizare, la implementare şi la evaluare. Sunt 210 experţi la nivel naţional, câte cinci din fiecare judeţ. Am făcut câte un contract cu primăria fiecărei localităţi pentru sustenabilitatea proiectului. Primăriile trebuie să îi angajeze pe experţii romi în administraţia publică cel puţin trei ani după terminarea acestui proiect.

Dar acum este nevoie de un proiect integrat, care curpinde cele patru domenii sectoriale: educaţie, piaţa muncii, sănătate şi locuinţe. Degeaba le dau locuinţe romilor dacă nu au locuri de muncă pentru a-şi plăti utilităţile. Ei nu au cum să obţină locuri de muncă dacă nu au o educaţie corespunzătoare şi, desigur, toate acestea depind de sănătate.

Pentru celelalte întrebări, vizitați website-ul Reprezentanței CE în România:

http://ec.europa.eu/romania/news/articole_si_dialoguri/interviu_ilie_dinca_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol