Informaţii pentru cetăţeni: Europe Direct

Reţeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia la nivel local.
Reţeaua cuprinde, la nivelul Uniunii Europene, 480 Centre de Informare Europe Direct, 400 de Centre de Documentare Europeană şi 700 de membri Team Europe.

În România, cele 30 de Centre de Informare Europe Direct, 14 Centre de Documentare Europeană şi peste 20 de experţi în politici europene Team Europe reprezintă interfaţa Comisiei cu cetăţenii la nivel local şi au misiunea de a promova o cetăţenie europeană informată şi activă. Aceste reţele oferă informaţii generale şi specializate privind UE şi fac trimitere la surse de informare specializate, conştientizează publicul şi promovează dezbaterea pe teme europene.

Broşura reţelelor de comunicare europeană Europe Direct din România poate fi consultată aici pdf - 3 MB [3 MB] .

Raportul anului 2010 poate fi consultat aici .

Centrul Europe Direct Maramureş funcţionează în cadrul Fundaţiei CDIMM Maramureş şi este membru al Reţelei Europe Direct din anul 2008 – anul de constituire a Reţelei Europe Direct România, ca urmare a aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007.

Centrele de informare Europe Direct sunt co-finanţate de Comisia Europeană cu cel mult 50% din valoarea bugetului anual, dar nu mai mult de 25.000 Euro/an. Contribuţia financiară de cel puţin 50% din valoarea proiectului anual revine în sarcina structurii gazdă.

Serviciul Europe Direct

Serviciul Europe Direct răspunde la întrebările cetăţenilor punând la dispoziţie numărul de telefon cu apel gratuit 00800 6 7 8 9 10 11 , un formular de contact, precum şi un serviciu de asistenţă online.

Europe Direct va oferă:

  • Informaţii generale pe teme ale Uniunii europene în toate limbile oficiale.
  • Un răspuns la toate întrebările dumneavoastră legate de politicile Uniunii Europene.
  • Informaţii practice cu privire la numeroase aspecte, cum ar fi demersurile necesare pentru recunoaşterea studiilor sau modalităţile de introducere a unei plângeri împotriva produselor periculoase.
  • Numele, adresele si numerele de telefon ale organizaţiilor la care aţi putea eventual să faceţi apel.
  • Consultanţă pentru a vă ajuta să depăşiţi probleme practice in exercitarea drepturilor dumneavoastră în Europa.

Centrele de Informare Europe Direct

Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, persoană de contact: Ioana Marchiş, e-mail ioana.marchis@ec.europa.eu, telefon 021 203 54 92. Lista completă a Centrelor de Informare Europe Direct din România poate fi consultată aici pdf - 62 KB [62 KB] . Pentru informaţii detaliate puteţi accesa Broşura Centrelor de Informare Europe Direct pdf - 2 MB [2 MB] .

Centrele de Documentare Europeană

Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, persoană de contact: Ramona Fieru, email ramona.fieru@ec.europa.eu, telefon 021 203 54 41. Lista completă a Centrelor de Documentare Europeană poate fi consultată aici pdf - 81 KB [81 KB] . Pentru informaţii detaliate puteţi accesa Broşura Centrelor de Documentare Europeană pdf - 861 KB [861 KB] .

Team Europe

Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, persoană de contact: Ramona Fieru, email ramona.fieru@ec.europa.eu, telefon 021 203 54 41. Lista completă a echipei de conferenţiari din cadrul Team Europe poate fi consultată aici msw8 - 96 KB [96 KB] . Pentru informaţii detaliate puteţi accesa Broşura Team Europe pdf - 2 MB [2 MB] .

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol