Ghidul Erasmus+ a fost publicat, fondurile disponibile în 2014 fiind în valoare de 1,8 miliarde euro

Organizațiile care doresc să solicite finanțare în 2014 în cadrul Erasmus+, noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport, pot începe pregătirea cererilor lor de grant începând de joi, 12 decembrie. Noul ghid al programului Erasmus+, care conține informații detaliate privind modalitățile de solicitare a finanțării, este disponibil aici .

Programul este deschis organizațiilor din domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Ele pot solicita finanțarea online, începând cu sfârșitul lunii ianuarie. Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant, ci trebuie să ia legătura cu universitatea, cu colegiul sau cu organizația de care aparțin, care se vor solicita grantul.

În 2014 vor fi disponibile, în cadrul programului Erasmus+, fonduri în valoare de 1,8 miliarde euro pentru:

  • a promova oportunitățile de mobilitate deschise studenților, stagiarilor, cadrelor didactice și altor categorii de personal implicat în învățământ, tinerilor care participă la schimburile destinate lor și voluntarilor. Termenul pentru depunerea cererilor vizând proiecte care implică mobilitate este 17 martie 2014;
  • a crea sau a consolida parteneriate între instituțiile și organizațiile din domeniul învățământului, formării profesionale și tineretului, pe de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte. Termenul pentru depunerea cererilor este aprilie 2014;
  • a susține dialogul și a dezvolta o bază de cunoștințe necesare pentru realizarea reformei în sistemele de educație, de formare profesională și în cele care vizează tineretul.

Consorțiile, organizațiile și grupurile de coordonare pot depune o singură cerere în numele mai multor organizații.

Pe lângă universități și instituții de formare profesională, vor beneficia de finanțare, pentru prima dată, noi parteneriate inovatoare: așa-numitele „Alianțe ale cunoașterii” și „Alianțe ale competențelor sectoriale” vor crea sinergii între educație și muncă, permițând instituțiilor de învățământ superior, furnizorilor de formare profesională și întreprinderilor să promoveze inovarea și spiritul antreprenorial și să dezvolte noi programe de învățământ și noi calificări pentru a atenua problema deficitului de competențe.

În domeniul sportului, accentul se pune pe proiecte transnaționale care susțin sportul de masă și care abordează provocări transfrontaliere precum „aranjarea” meciurilor, dopajul, violența și rasismul și care favorizează buna guvernanță, egalitatea de șanse între femei și bărbați, incluziunea socială și activitatea fizică pentru toți.

Următoarele etape

Organizațiile interesate sunt încurajate să citească ghidul programului pentru a obține mai multe informații despre diferitele posibilități de finanțare. Ele sunt invitate să transmită cererile lor (în cele mai multe cazuri online) la agenția națională din propria țară sau la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol