Ghid de utilizare combinată a diferitelor instrumente financiare

Comisia Europeană a publicat o broșură  menită să ajute autoritățile locale și promotorii proiectelor să profite la maximum de posibilitățile de combinare a fondurilor FEIS (Fondul european pentru investiții strategice) și ESI (fondurile structurale și de investiții europene). Cele două instrumente au fost proiectate în mod diferit, dar complementar, din punctul de vedere al motivației, concepției și cadrului legislativ. Ele se susțin reciproc.

Broșura oferă o privire de ansamblu asupra combinațiilor posibile dintre FEIS și fondurile ESI, fie la nivel de proiect, fie prin intermediul unui instrument financiar precum o platformă de investiții. Broșura va fi completată cu experiența dobândită în cazuri concrete și cu feedbackul primit de la părțile interesate.

Prioritatea majoră a Comisiei Juncker este să readucă Europa pe curba de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a genera noi datorii. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) – nucleul Planului de investiții pentru Europa – și fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) joacă amândouă un rol de bază în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

Jyrki  Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „FEIS a fost creat astfel încât să fie cât mai flexibil cu putință, existând așadar posibilități multiple ca promotorii de proiecte să solicite simultan finanțare și din partea FEIS, și din partea fondurilor ESI. Orientările pe care le publicăm astăzi vin cu sfaturi practice, pentru întreprinderile care caută finanțare pentru proiecte, privind posibilitățile de combinare optimă a celor două instrumente.

Comisarul pentru politica regională Corina Crețu a declarat:  „Atingerea obiectivelor Planului de investiții pentru Europa este un efort comun și toate sursele și părțile implicate trebuie să se mobilizeze. Din acest motiv, vă voi asigura că exploatăm la maximum potențialul de creștere al fondurilor ESI, prin investiții strategice și orientate spre performanță, susținute de folosirea sporită a instrumentelor financiare.

Vicepreședintele Băncii Europene de Investiții Ambroise Fayolle a declarat:  „Agregarea fondurilor structurale și de investiții europene cu FEIS va permite BEI să sprijine creșterea durabilă în toate țările și regiunile europene. Prin combinarea granturilor UE și a finanțărilor BEI, banca va putea să se adreseze unor noi beneficiari, în special proiectelor mai mici, grupate în platforme de investiții.

  • Care sunt diferitele modalități prin care fondurile ESI pot fi combinate cu FEIS?

Fondurile ESI pot fi combinate cu FEIS în moduri diferite. Pentru o explicație detaliată a diverselor combinații identificate până în prezent, vă rugăm să consultați broșura. Iată o scurtă prezentare:

1 – Combinarea fondurilor ESI cu FEIS la nivelul proiectelor:

1

2: Combinarea fondurilor ESI cu FEIS la nivelul proiectelor prin intermediul unui instrument financiar:

2

3

4

3 – Combinarea fondurilor ESI cu FEIS pentru finanțarea IMM-urilor prin utilizarea instrumentelor financiare ale UE și concentrate la începutul perioadei de programare FEIS, ceea ce oferă garanții intermediarilor.

5

  • Unde pot promotorii de proiecte să găsească sprijin pentru structurarea propunerilor lor?

Promotorii de proiecte ar trebui să profite din plin de Platforma europeană de consiliere în domeniul investițiilor, care reprezintă punctul de acces la sprijin tehnic și administrativ și consultanță de investiții. Concepută în comun de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, platforma ajută autoritățile publice și promotorii de proiecte să identifice, să acorde prioritate, să pregătească, să structureze și să implementeze proiecte strategice, dar și să utilizeze mai eficient fondurile UE prin mobilizarea capitalului privat. O parte din acest „ghișeu unic” este „fi-compass”, un serviciu de consultanță privind instrumentele financiare pentru fondurile ESI.

În plus, Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) este un nou portal web care le permite promotorilor de proiecte din UE – din sectorul public sau privat – să ia legătura cu potențiali investitori din întreaga lume. Găzduit de Comisia Europeană, acest portal va facilita accesul promotorilor la o vastă rețea de investitori, consultanți și servicii de consiliere care îi pot ajuta să își structureze proiectele și să le finanțeze.

Pagini Utile

 

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol