Fonduri structurale active în perioada SEPTEMBRIE – NOIEMBRIE 2010

1. “Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garantii de portofoliu de credite, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romania”
POSCCE: AP 1 ” Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”, DMI 1.2 “Accesul IMM-urilor la finantare”
http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2010_JEREMIE_Romania_Call_Expression_Interest_First_Loss_Portfolio_Guarantee_Instrument.htm
Termen: 6 octombrie 2010

2. Schema de ajutor de minimis “Bani pentru sanatatea si siguranta angajatilor”, POSDRU  http://www.fseromania.ro/
Termen: 30 noiembrie 2010

3. Schema de ajutor de stat “Bani pentru completarea echipei”, POSDRU
http://www.fseromania.ro/
Termen: 30 noiembrie 2010

4. Op. a) Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie
POSCCE: AP 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii”, DMI 1: “Energie eficienta si durabila”
http://oie.minind.ro/
Termen: 30 noiembrie 2010

5. Schema de ajutor de stat “Bani pentru formare profesionala”, POSDRU
http://www.fseromania.ro/
Termen: 30 noiembrie 2010

Fonduri structurale fara termen limita de depunere

1. a2) Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
POSCCE: AP 1″Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.1 “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”, Op. a) “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”
http://amposcce.minind.ro/

2. “Centre urbane”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”
http://www.inforegio.ro/

3. Op. “Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice”
POR: AP 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, DMI 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”
http://www.inforegio.ro/

4. DMI 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”
http://www.inforegio.ro/

5. DMI 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”
POR: AP 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”
http://www.inforegio.ro/

6. Masura 142 “Infiintarea grupurilor de producatori”
PNDR: AP 1 “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier”
http://www.apdrp.ro/

7. “Poli de dezvoltare urbana”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”
http://www.inforegio.ro/

8. DMI 3.2 “Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
POR: AP 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”
http://www.inforegio.ro/

9. Op 4.3 Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene
POS CCE: AP 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, DMI 4.3 “Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei”
http://amposcce.minind.ro/

10. Op 4.1.b) Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului
POS CCE: AP 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, DMI 4.1 “Energie eficienta si durabila (Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”
http://amposcce.minind.ro/

11. Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri si Spin-up-uri inovative
POS CCE: AP2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”, DMI 2.3 “Accesul intreprinderilor la activitati CDI”
http://amposcce.minind.ro/

12. DMI 4.2 “Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”
http://www.inforegio.ro/

13. DMI 4.1 “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”
http://www.inforegio.ro/

14. DMI 5.1 “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”
POR: AP 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului ”
http://www.inforegio.ro/

15. DMI 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua”
POR: AP3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”
http://www.inforegio.ro/

16. DMI 3.1. “Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”
POR: Axa 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”
http://www.inforegio.ro/

17. DMI 3.3 “Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”
POR: Axa 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”
http://www.inforegio.ro/

18. DMI 2.1 “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”
POR: AP 2 “Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”
http://www.inforegio.ro/

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol