Dreptul la libertatea de exprimare

„Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere” (art. 11 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene)
Știi cum poți să raportezi o încălcare a drepturilor tale?
☑️Trebuie să adresezi o plângere la autoritatea națională relevantă, instanțele de judecată naționale sau unui organism specializat pentru drepturile omului.
☑️Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene protejează persoanele fizice și juridice de acțiunile instituțiilor europene care încalcă drepturi fundamentale. Dacă se constată o astfel de circumstanță Curtea Europeană de Justiție are puterea de a revizui legalitatea unui anumit act normativ.
☑️Dacă o autoritate națională încalcă Carta atunci când implementează legislația UE, instanțele naționale (sub îndrumarea Curții Europene de Justiție) au puterea de a impune respectarea Cartei.
☑️Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene complementează, dar nu înlocuiește, sistemele constituționale naționale sau sistemul de protecție al drepturilor fundamentale garantat prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
ℹ️Pentru mai multe informații: http://bit.ly/SesizareDrepturi
💬Teona Strugar Mitevska este directorul filmului „Dumnezeu există, numele ei este Petrunya” care a câștigat Premiul European de Film LUX al Parlamentului European în anul 2019. Filmul, ce are la bază evenimente reale, este o dramă satirică despre o femeie ce se opune tradițiilor religioase și stereotipurilor de gen într-un mic oraș din Macedonia de Nord.
  1. Nu există încă păreri pentru acest articol