Două noi apeluri de proiecte adresate UAT-urilor!

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat deschiderea a două sesiuni de depunere a dosarelor de către Autoritățile administrativ-teritoriale de la nivel local și județean pentru două programe importante: Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a anergiei electrice și Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme.

1️. Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice va finanța achiziționarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc surse de energie regenerabilă, nepoluante pentru locuințele situate la 2 km de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și care folosesc combustibili convenționali pentru producerea acesteia. Acest program va fi finanțat cu maximum 25.000 de lei inclusiv TVA/ sistem voltaic care deservește o gospodărie și are un buget total de 230 milioane de lei.
2️. Programul privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme finanțează închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme pentru reducerea efectelor negative asupra sănătății populației și asupra mediului. Finanțarea în cadrul programului se acordă în procent de până la 100% din cheltuielile eligibile și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al AFM, bugetul total fiind de 100.000 mii lei.

➡️Pentru primul apel perioada de depunere este 10 aprilie 2019- 10 iulie 2019, informații despre apel găsiți la următorul link: http://bit.ly/apelsistemefotovoltaice

➡️Pentru cel de-al doilea este 10 aprilie 2019 – 10 iunie 2019, informații despre apel găsiți la următorul link: http://bit.ly/deșeurimunicipaleneconforme

Sursa: http://bit.ly/2apeluripentruUAT

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol