Cum să fie agricultura Europei de mâine? Apel la dezbatere publică

Dacian Cioloş, membru al Comisiei Europene responsabil cu agricultura şi dezvoltarea rurală, a lansat o dezbatere publică despre viitorul politicii agricole comune (PAC) în Uniunea Europeană.
Încă de la crearea sa, PAC a fost permanent adaptată ca să răspundă mizelor actualităţii. În ultimii ani, în special în 2003 şi cu ocazia Bilanţului de sănătate al PAC din 2008, s-au întreprins reforme semnificative, destinate să modernizeze sectorul şi să-l orienteze mai temeinic către piaţă.
Strategia „Europa 2020” deschide o nouă perspectivă. În acest context, PAC poate să-şi sporească contribuţia la realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, răspunzând noilor provocări, în special provocărilor economice, sociale, ecologice, climatice şi tehnologice cu care se confruntă societatea noastră. Trebuie totodată ca PAC să ţină mai mult seama de diversitatea şi bogăţia agriculturilor din cele 27 de state membre ale UE. Dezbaterea care începe se axează pe obiectivele viitoare ale PAC din noua perspectivă a strategiei „Europa 2020”.

Dacian Cioloş a anunţat inaugurarea unui site web: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_ro.htm, care va fi deschis până în iunie 2010 pentru a aduna contribuţiile la dezbatere. Acestea vor fi sintetizate apoi de un organism independent. În iulie 2010, Comisia Europeană va organiza o conferinţă de sinteză a rezultatelor dezbaterii publice, de unde speră să-şi extragă ideile de bază pentru comunicarea cu privire la PAC după 2013, care ar urma să fie prezentată la sfârşitul acestui an.

Pe lângă aportul PAC la dezvoltarea strategiei „Europa 2020”, dezbaterea publică va fi structurată în jurul a patru teme principale:

– Pentru ce este nevoie de o politică agricolă comună a Europei?

– Care sunt obiectivele pe care societatea le alocă agriculturii în întreaga ei diversitate?

– De ce trebuie reformată PAC şi cum trebuie procedat pentru ca ea să răspundă aşteptărilor societăţii?

– Care vor fi instrumentele de mâine ale PAC?

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol