Consultare publică referitoare la viitorul industriilor culturale şi creative

Comisia Europeană a lansat o consultare publică online menită să valorifice întregul potenţial al industriilor culturale şi creative din Europa. Consultarea este legată de o nouă carte verde care evidenţiază ca element-cheie nevoia de a îmbunătăţi accesul la finanţe, în special pentru micile întreprinderi, pentru a permite sectorului să se dezvolte şi să contribuie la creşterea durabilă şi inclusivă.

Sectorul care include arta spectacolului, artele vizuale, patrimoniul cultural, industria cinematografică, televiziunea şi radioul, muzica, publicarea, jocurile video, noile mijloace media, arhitectura, designul, creaţia de modă şi publicitate, asigură slujbe de calitate pentru 5 milioane de persoane din UE.

Contribuţia acestuia la PIB-ul european este de 2,6%, ceea ce reprezintă un rezultat mai bun decât cel al altor industrii manufacturiere. Totodată, industriile culturale şi creative se dezvoltă mai rapid decât majoritatea sectoarelor economice.

Digitalizarea şi globalizarea deschid noi oportunităţi de piaţă, în special pentru micile întreprinderi. Însă, aceste întreprinderi se confruntă foarte adesea cu obstacole în calea realizării potenţialului lor deplin. Consultarea publică va încuraja factorii interesaţi, precum şi pe alţi actori să reflecteze asupra unor întrebări cum ar fi:

  • Cum putem facilita accesul la finanţare pentru micile întreprinderi şi microîntreprinderi al căror unic avantaj îl reprezintă creativitatea?
  • Cum poate UE să asigure combinarea optimă a aptitudinilor creative cu cele de management în aceste sectoare?
  • Cum putem încuraja mai bine inovarea şi experimentarea, inclusiv utilizarea mai amplă a tehnologiilor de informare şi comunicare?

Industriile culturale şi creative contribuie, de asemenea, la competitivitatea şi coeziunea socială a oraşelor şi regiunilor noastre. Capitalele culturale europene, precum Lille, Liverpool şi altele arată că investiţiile în acest sector creează locuri de muncă şi contribuie la transformarea imaginii oraşelor. Deşi, mai întâi, se dezvoltă pe plan local şi regional, industriile culturale şi creative au un potenţial de extindere globală, contribuind la asigurarea unei prezenţe europene pe mapamond. Sprijinul provenit din mediul lor local şi regional poate să le ofere o rampă de lansare pentru a avea succes la nivel global.

Industriile culturale şi creative pot, deopotrivă, să aibă efecte benefice care să se repercuteze asupra unei game ample de alte întreprinderi şi asupra societăţii în general. Designerii, de exemplu, au devenit treptat o parte esenţială în echipele de management ale multor societăţi mari.

Consultarea publică lansată de cartea verde durează până la sfârşitul lunii iulie.

Informaţii suplimentare:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol