Consultare publică privind securitatea și sănătatea în muncă

Kit de echipament de protecţieComisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a reuni diverse puncte de vedere și contribuții, în urma publicării rezultatelor evaluării Strategiei europene 2007-2012 privind securitatea și sănătatea în muncă. Aceasta ar trebui să contribuie la identificarea unor provocări prezente și viitoare referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și la găsirea soluțiilor pentru remedierea lor. Toți cetățenii și toate organizațiile sunt invitați să participe la această consultare, care va fi deschisă în perioada 31 mai – 26 iulie 2013.

Se caută îndeosebi contribuții din partea reprezentanților autorităților publice ale statelor membre și a organizațiilor care reprezintă angajații și angajatorii, precum și de la părțile interesate și de la experții care au un interes în domeniul securității și sănătății în muncă.

Strategia 2007-2012 a stabilit un obiectiv ambițios pentru toate statele membre: reducerea accidentelor de muncă cu 25%. În plus, au fost identificate o serie de obiective specifice precum:

  • îmbunătățirea cadrului de reglementare al UE în materie de securitate și sănătate în muncă și o mai bună punere în aplicare a acestuia
  • adaptarea cadrului la schimbările de la locul de muncă
  • elaborarea unor strategii naționale coerente adaptate situației specifice din fiecare stat membru și
  • încurajarea schimbărilor de comportament și promovarea unei culturi de prevenire care să vizeze toate segmentele societății.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol