Consultare publică privind piața de capital a UE

Comisia a lansat pe 18 februarie 2015, o consultare publică, sub forma unei cărți verzi pe tema Uniunii piețelor de capital. Consultarea durează trei luni, iar pe baza rezultatelor ei va fi elaborat un plan de acțiune destinat să contribuie la deblocarea finanțărilor nebancare.  Comisia așteaptă opinii din partea Parlamentului European și a Consiliului, a altor instituții ale UE, a parlamentelor naționale, întreprinderilor, sectorului financiar și a tuturor celor interesați până, cel târziu, la data de 13 mai 2015.

Planul se va concentra pe atingerea următoarelor obiective:

  • îmbunătățirea accesului la finanțare pentru toate întreprinderile și proiectele de infrastructură din Europa;
  • sprijinirea IMM-urilor pentru a obține finanțare la fel de ușor, precum întreprinderile mari;
  • crearea unei piețe de capital unice prin eliminarea obstacolelor din calea investițiilor transfrontaliere;
  • diversificarea finanțării economiei și reducerea costului mobilizării de capital.

Prin crearea unei veritabile piațe unice de capital, Comisia are ca scop eficientizarea lanțului investițional, prin facilitarea accesului întreprinderilor la sursele de finanțare, și înlăturarea obstacolelor care blochează investițiile transfrontaliere în UE.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol