Consultare publică privind inițiativa cetățenească europeană

Consultarea publică privind Inițiativa cetățenească europeană își propune să colecteze opiniile cetățenilor și ale părților interesate cu privire la forma actuală a regulamentului acesteia. Termen de completare a chestionarului on-line: 16 august 2017.

Inițiativa cetățenească europeană, prevăzută în Tratatul privind Uniunea Europeană, le permite cetățenilor UE să participe direct la elaborarea politicilor UE, solicitându-i Comisiei Europene să facă o propunere legislativă. Pentru a fi luată în considerare de către Comisie, o inițiativă trebuie să întrunească sprijinul a cel puțin un milion de cetățeni ai UE din cel puțin șapte state membre. Comisia trebuie să decidă dacă va face sau nu o propunere legislativă și să își motiveze decizia.

Normele și procedurile care reglementează inițiativa cetățenească sunt stabilite într-un Regulament UE adoptat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene în februarie 2011 (mai multe informații pe site-ul dedicat inițiativei cetățenești europene). Inițiativele pot fi organizate începând din aprilie 2012.

În martie 2015, Comisia a identificat o serie de aspecte problematice în cadrul actualelor reguli și proceduri într-un raport privind aplicarea regulamentului. De atunci, factorii implicați și instituțiile evaluează instrumentul, identificând o serie de neajunsuri legate de modul în care funcționează acesta (mai multe informații pe site-ul dedicat inițiativei cetățenești europene).

Comisia a decis să analizeze aceste aspecte și a anunțat în prima parte a acestui an că va propune o revizuire a regulamentului. Revizuirea urmărește:

  • să transforme inițiativa cetățenească europeană într-o procedură mai simplă și mai ușor de utilizat de către organizatori și semnatari;
  • să valorifice pe deplin întregul potențial al inițiativei cetățenești europene ca instrument de stimulare a dezbaterii și a participării cetățenilor la nivel european și să contribuie la o mai mare apropiere între UE și cetățenii săi.

Consultarea publică își propune să colecteze opiniile cetățenilor și ale părților interesate cu privire la forma actuală a regulamentului. Chestionarul pune accent pe neajunsurile identificate și pe posibilitățile de îmbunătățire a acestui regulament.
La sfârșitul chestionarului, veți avea posibilitatea să adăugați, dacă doriți, comentarii sau sugestii cu privire la inițiativa cetățenească europeană și să încărcați un document (de exemplu un document de poziție).
Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Vă recomandăm să vă trimiteți contribuția răspunzând la chestionarul on-line. La sfârșitul chestionarului, veți avea posibilitatea să încărcați, dacă doriți, un document (de exemplu un document de poziție). Acesta va fi considerat ca făcând parte din răspunsul dumneavoastră la chestionar.

Dacă doriți să trimiteți contribuția în alt mod, trimiteți un e-mail la adresa sg-eci-consultation@ec.europa.eu.

Toate răspunsurile la consultare vor fi publicate. Puteți cere ca publicarea contribuției dvs. să se facă anonim.

Pentru a asigura transparența, organizațiile sunt invitate să ofere publicului informații relevante în ceea ce le privește, înscriindu-se în Registrul de transparență și acceptând Codul de conduită aferent. Dacă o organizație nu este înregistrată, contribuția sa va fi publicată separat de cele ale organizațiilor înscrise în registru.

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol