Consultare publică „Primul tău loc de muncă EURES”

Această consultare este realizată în cadrul evaluării ex-post a programului de mobilitate „Primul tău loc de muncă EURES” (YFEJ). De asemenea, evaluarea va examina posibile opțiuni viitoare de politică pentru sprijinirea mobilității forței de muncă tinere în UE. Contribuțiile pot fi trimise până pe 22 aprilie 2016. Documentul de consultare

Obiectivul acestei consultări este să reunească opinii și contribuții din partea cetățenilor, părților interesate și experților din SEE cu privire la rolul mobilității forței de muncă în interiorul UE și al programului de mobilitate YFEJ în combaterea șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, se urmărește colectarea de opinii cu privire la aspecte referitoare la evaluarea ex-post a YFEJ (relevanța, eficacitatea, eficiența, coerența, complementaritatea și valoarea adăugată a UE, durabilitatea, impactul și organizarea/gestionarea acțiunii) și posibilele evoluții viitoare.

Consultarea, disponibilă în toate limbile oficiale ale UE, se adresează cetățenilor și organizațiilor din Spațiul Economic European (SEE), și anume țările UE-28, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, în special celor de mai jos:

  • Părți interesate la nivelul UE/SEE: parteneri sociali, organizații de tineret (ex. Forumul European al Tineretului), reprezentanți ai mediului academic/cercetători, grupuri de reflecție.
  • Părți interesate la nivel național: ministere/autorități regionale responsabile de ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, angajatori (în special IMM-uri), servicii de ocupare a forței de muncă publice și private (inclusiv cele care implementează EURES și YFEJ), parteneri sociali la nivel național, cercetători/oameni de știință și grupuri de reflecție, autorități de management și organisme intermediare ale FSE, organizații de tineret și ONG-uri naționale (membrii ai Forumului European al Tineretului).
  • Persoane fizice: tineri sub 35 de ani.

Altă părți interesate la nivel național, al UE sau al SEE: organizații de formare, ONG-uri, autorități locale, camere de comerț, organizații intermediare care gestionează programe sau proiecte de mobilitate finanțate de statele membre sau de UE (ex. agențiile naționale Erasmus+) și alte persoane fizice.

Pentru a ne trimite contribuţia dumneavoastră
Cetățenii și organizațiile își pot trimite contribuțiile răspunzând la un chestionar on-line (EU Survey).

Pentru a garanta un proces de consultare echitabil și transparent, doar răspunsurile primite prin intermediul chestionarului on-line vor fi luate în considerare și incluse în raportul care sintetizează contribuțiile primite. Acestea pot fi publicate pe internet, cu excepția cazului în care respondentul indică faptul că preferă ca informațiile să rămână confidențiale. Pentru detalii privind modul în care vom prelucra datele personale și contribuțiile dumneavoastră, vă invităm să consultați declarația specifică de confidențialitate.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol