Consultare publică pe tema drepturilor sociale în UE

Comisia Europeană a prezentat pe 8 martie, o primă structură preliminară a pilonului european al drepturilor sociale, anunțat de președintele Juncker în luna septembrie a anului trecut.
Totodată s-a lansat o vastă consultare publică pentru a primi opinii și reacții din partea altor instituții europene, a autorităților și parlamentelor naționale, a partenerilor sociali, a părților interesate, a societății civile, a experților din mediul academic și a cetățenilor. Această inițiativă vizează zona euro, permițându-le totodată altor state membre ale UE să se alăture inițiativei dacă își doresc acest lucru. Consultarea online se va desfășura până la sfârșitul anului 2016.

Pilonul european al drepturilor sociale va stabili o serie de principii esențiale pentru a sprijini piețe ale muncii funcționale și echitabile, precum și sistemele de protecție socială în cadrul zonei euro.

Experiența din ultimii zece ani și jumătate a demonstrat că dezechilibrele persistente în unul sau mai multe state membre pot pune în pericol stabilitatea zonei euro în ansamblu. Astfel cum se prevede înraportul celor cinci președinți cu tema „Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei”, este necesară punerea unui accent mai puternic pe ocuparea forței de muncă si pe obținerea de performanțe sociale ca parte a unui proces mai amplu de convergență ascendentă spre realizarea unor structuri economice mai rezistente în cadrul zonei euro.

Care este etapa următoare?

Scopul consultării lansate astăzi este de a evalua „acquis-ului” social actual al UE, de a reflecta asupra noilor tendințe în ceea ce privește modelele de organizare a muncii și societățile și de a primi opinii și reacții cu privire la principiile identificate într-o structură preliminară a pilonului.

Rezultatele consultării vor contribui la structura sa finală și la identificarea domeniului de aplicare a viitoarelor măsuri atunci când este necesar. Consultarea se va desfășura până la 31 decembrie 2016 și o versiune consolidată a pilonului european al drepturilor sociale ar trebui să fie prezentată în prima parte a anului 2017.

Odată adoptat, acest pilon ar trebui să devină un cadru de referință pentru a verifica ocuparea forței de muncă și performanțele sociale ale statelor membre participante și pentru a iniția reforme la nivel național. Mai precis, ar trebui să servească și ca punct de reper pentru convergența reînnoită din cadrul zonei euro.

Domeniile de politică sunt grupate în cadrul următoarelor trei teme principale:

  • Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii, inclusiv dezvoltarea competențelor și învățarea pe tot parcursul vieții și susținerea activă pentru ocuparea forței de muncă, pentru a crește șansele de angajare, pentru a facilita tranzițiile între diferite statute și pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a persoanelor.
  • Condiții de muncă echitabile, stabilind un echilibru al drepturilor și obligațiilor între angajați și angajatori, precum și între elementele de flexibilitate și de securitate, pentru a facilita crearea de locuri de muncă, ocuparea și adaptabilitatea întreprinderilor, precum și promovarea dialogului social.
  • Protecție socială adecvată și durabilă și accesul la servicii esențiale de înaltă calitate, inclusiv la servicii de îngrijire a copiilor, cum ar fi asistența medicală și îngrijirea pe termen lung, pentru a asigura o viață demnă și protecția împotriva riscurilor și pentru a permite cetățenilor să participe pe deplin la piața muncii și, în sens mai larg, la viața socială.

De ce se concentrează pilonul asupra statelor membre din zona euro?

  • Există încă situații foarte eterogene între statele membre ale zonei euro, iar experiența ultimelor două decenii a arătat că persistența dezechilibrelor economice și sociale în unul sau mai multe state membre ar putea pune în pericol performanța zonei euro în ansamblul său și că incapacitatea de a corecta aceste dezechilibre poate duce la divergențe și mai costisitoare.
  • Zona euro trage învățăminte din criza din ultimii ani și s-a angajat într-un proces de integrare și consolidare aprofundată. Acesta trebuie să includă, în mod necesar, o dimensiune socială. Raportul celor cinci președinți privind finalizarea uniunii economice și monetare a Europei subliniază că „Ambiția Europei ar trebui să fie aceea de a dobândi un rating de tip „AAA pe plan social” și că „în vederea realizării UEM, piața muncii și sistemele de protecție socială trebuie să funcționeze în mod corect și echitabil în toate statele membre din zona euro.”
  • Deși se concentrează asupra zonei euro, pilonul va rămâne deschis tuturor statelor membre care doresc să participe la inițiativă.

Informații suplimentare

 

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol