Consultare publică pe tema drepturilor copilului

Cu toate că, pentru copii, este mai puţin probabil să aibă de a face cu instanţele judecătoreşti şi administraţiile publice decât pentru adulţi, drepturile copiilor sunt tot atât de importante. Copiii au dreptul să fie protejaţi împotriva sărăciei şi a violenţei, precum şi dreptul de a-şi face auzită vocea.
Comisia Europeană a lansat consultare publică pe tema unei noi strategii a UE privind drepturile copilului. Răspunsurile vor fi utilizate pentru a afla în ce fel politicile UE pot face mai mult pentru a promova drepturile copiilor. Consultarea va face referire la chestiuni cum ar fi justiţia pe înţelesul copiilor, violenţa îndreptată împotriva copiilor şi participarea copiilor.
Consultarea va fi deschisă până la 20 august 2010.

Ca de obicei, consultarea va profita de experienţa cetăţenilor şi organizaţiilor, a asociaţiilor, organismelor, instituţiilor şi experţilor care se ocupă de protecţia şi promovarea drepturilor copilului de la nivel local până la nivel internaţional.

Consultarea vizează domenii specifice – identificate de către persoanele care lucrează în acest domeniu în cadrul Forumului pentru drepturile copiilor – în cadrul cărora copiii ar putea să se confrunte cu probleme.

Aceste domenii sunt:
– Justiţia pe înţelesul copiilor şi participarea copiilor în sistemul judiciar (de exemplu ca martori);

– Politicile în domeniul justiţiei pentru protecţia drepturilor copilului, de exemplu cu ajutorul medierii familiale;

– Protecţia grupurilor de copii vulnerabili (victime ale violenţei, ale exploatării sexuale sau ale traficului, precum şi copiii care trăiesc în sărăcie);

– Participarea copiilor la elaborarea de politici care au impact asupra copiilor.

Comisia urmează să publice un raport care va rezuma toate contribuţiile primite în urma acestei consultări. Rezultatele se vor utiliza pentru redactarea unei noi comunicări privind drepturile copilului pentru perioada 2011-2014.

În paralel cu actuala consultare publică, Comisia efectuează un studiu concentrat pe obţinerea de contribuţii de la copii înşişi (de exemplu prin intermediul unor grupuri de discuţii) care va fi publicat în luna octombrie.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol