Consultare publică: Orientările UE privind sistemele integrate de protecție a copilului

  • Termen-limită pentru participare: 3 iulie 2014.
  • Grup-țintă: lucrători în domeniul protecției copilului, asistenți sociali, tutori, lucrători ai poliției și ai penitenciarelor, grăniceri, judecători, procurori, avocați, jurnaliști, profesioniști din domeniul educației, reprezentanți ai ministerelor, instituțiilor/agențiilor UE și organizațiilor non-guvernamentale etc.
  • Consultarea este disponibilă la: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/140402_en.htm
Scopul acestei consultări este de a permite unui număr cât mai mare de părți interesate și organizații să contribuie la dezvoltarea de orientări generale cu privire la sistemele integrate de protecție a copilului.

În 2012 și 2013, Forumul european privind drepturile copilului a analizat rolul sistemelor integrate de protecție a copilului într-o serie de situații cu care se confruntă aceștia, cu scopul de a dezvolta orientări generale la nivel european în ceea ce privește condițiile în care UE poate sprijini statele membre. Importanța dezvoltării unor astfel de orientări a fost, de asemenea, reflectată în Strategia UE față de eradicarea traficului de ființe umane 2012-2016.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol