Consultare publică: Lanțul de aprovizionare cu alimente

Comisia Europeană a lansat o consultare publică la nivel european, privind modul în care lanțul de aprovizionare cu alimente din UE poate deveni mai echitabil. Agricultorii, cetățenii și alte părți interesate sunt invitați să își exprime opiniile cu privire la funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente în cadrul unei consultări online deschise până la 17 noiembrie.

Există indicii că valoarea adăugată nu este distribuită în mod adecvat la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu alimente, în special din cauza diferențelor în ceea ce privește puterea de negociere dintre operatorii mai mici și, astfel, mai vulnerabili, în rândul cărora se numără agricultorii și întreprinderile mici, și partenerii lor comerciali care sunt mai puternici din punct de vedere economic și foarte concentrați.

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Agricultorii constituie prima verigă a lanțului și, fără ei, nu ar exista alimentele pe care le prelucrăm, vindem sau consumăm. Observăm totuși că ei rămân adesea veriga cea mai slabă. Pentru a remedia deficiențele din lanțul de aprovizionare cu alimente, am luat inițiativa de a acționa, în concordanță cu sprijinul pe care Comisia îl acordă de mult timp agricultorilor europeni. Încurajez toți cetățenii, agricultorii și părțile interesate din UE să ne împărtășească opiniile lor prin intermediul acestei consultări online.”

Comisia Europeană este interesată să colecteze opinii în scopul evaluării necesității și utilității unor posibile măsuri care ar putea fi luate la nivelul UE pentru a combate sau pentru a reglementa practicile comerciale neloiale legate de produsele agroalimentare.

Comisia dorește, de asemenea, să evalueze nivelul de transparență a pieței de-a lungul întregului lanț, precum și aspectele care pot fi îmbunătățite. Având în vedere că un anumit grad de concurență este necesar, consultarea va contribui la la stabilirea faptului dacă introducerea unor mecanisme suplimentare privind transparența pieței UE este necesară.

Totodată, chestionarul evaluează nivelul interesului față de cooperarea dintre producători și utilizarea așa-numitelor acorduri de repartizare a valorii (și anume, repartizarea câștigurilor și pierderilor care rezultă din evoluția prețurilor relevante de pe piață), care sunt deja utilizate în unele sectoare, precum cel al zahărului.

Valorificarea activității Grupului operativ pentru piețele agricole

Consultarea se inspiră din activitatea desfășurată de Grupul operativ pentru piețele agricole (AMTF), creat de comisarul Hogan în ianuarie 2016. AMTF a propus o serie de măsuri concrete pentru a consolida poziția agricultorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, iar consultarea se va baza pe activitatea depusă și va constitui punctul de plecare pentru posibilele activități viitoare ale Comisiei.

Recomandările Grupului operativ de lucru:

  • Transparența pieței: introducerea obligativității de raportare a prețurilor și furnizarea de informații mai actuale și mai standardizate;
  • Practicile comerciale neloiale: ar trebui introdusă o legislație-cadru la nivelul UE și, de asemenea, ar trebuie să se sprijine introducerea unor sisteme eficace de asigurare a respectării normelor în statele membre, care să prevadă, de exemplu, utilizarea unui arbitru în cadrul lanțului alimentar. Există, de asemenea, recomandări privind contractele în scris obligatorii, care ar fi și în beneficiul agricultorilor;
  • Consolidarea cooperării între agricultori: normele referitoare la organizarea colectivă și dreptul concurenței ar trebui să fie clare și fezabile, pentru a spori în mod real posibilitățile lor de cooperare;
  • Facilitarea accesului agricultorilor la finanțare: ar putea fi folosite într-o mai mare măsură instrumentele financiare. Banca Europeană de Investiții (BEI) ar putea juca un rol în acest sens și, în plus, ar putea fi implicată în dezvoltarea unui mecanism de garantare a creditelor de export;
  • Gestionarea riscurilor: instrumentele existente ar trebui îmbunătățite. Piețele la termen le oferă agricultorilor un instrument suplimentar, dar mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește sensibilizarea și formarea.

evaluare inițială a impactului, care prezintă în mod detaliat o serie de opțiuni de politică posibile, a fost, de asemenea, publicată pentru consultare și feedback. Totodată, va fi efectuată o evaluare completă a impactului pentru orice inițiativă viitoare de îmbunătățire a lanțului de aprovizionare cu alimente.

Orice propuneri viitoare din partea Comisiei vor fi, de asemenea, coerente cu abordarea mai largă de simplificare și modernizare a politicii agricole comune.

Informații suplimentare

Consultare publică cu privire la inițiativa de îmbunătățire a lanțului de aprovizionare cu alimente – disponibilă în curând în toate limbile UE

Evaluarea inițială a impactului privind lanțul de aprovizionare cu alimente

Contribuția dvs. la procesul legislativ și consultările publice organizate de Comisia Europeană

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol