Consultare publică: Îmbunătățirea sistemului de sănătate, folosind tehnologiile digitale

Comisia Europeană a lansat, pe 20 iulie, o consultare publică privind modul în care ar trebui folosite inovațiile digitale în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale și a sistemului sanitar din Europa. Această consultare va pune bazele unei noi politici, ce urmează să fie adoptată la finalul anului, conform strategiei privind piața unică digitală.

Consultările vor colecta informații pe trei teme diferite:

  • acces securizat al cetățenilor la istoricul lor medical și posibilitatea ca aceste date să fie accesibile și peste granițe;
  • conectarea și împărtășirea informațiilor și a expertizelor în sprijinul cercetărilor în domeniu, adaptarea și personalizarea serviciilor și o mai bună anticipare a epidemiilor;
  • folosirea serviciilor digitale pentru a le da cetățenilor mai multă putere de decizie și pentru a promova un sistem sanitar centrat pe nevoile lor.

Oricine poate participa la această consultare și își poate prezenta propria viziune legat de acest subiect prin intermediul sondajului online, până pe data de 12 octombrie 2017.

Inovația digitală poate oferi metode eficiente și la costuri accesibile pentru sprijinirea tranziției de la un sistem centrat pe instituțiile spitalicești, la un model care are în centrul său persoana. De asemenea este urmărită diagnosticarea mai eficientă a pacienților. Spre exemplu, în cazul bolilor rare, timpul pentru diagnosticare ar putea fi redus, de la 5,6 ani, cât e media în prezent, la doar un an de zile.

Context

Schimbările demografice, creșterea incidenței pentru boli cornice, problemele privind tratarea bolilor infecțioase și costurile în creștere ale serviciilor medicale reprezintă provocări majore pentru sistemul sanitar în Europa. În aceste condiții, abilitatea statelor membre de a le asigura cetățenilor săi accesul la servicii medicale de înaltă calitate va depinde de adaptarea sistemului de sănătate la noile condiții, în timp ce trebuie menținute costurile sub control și totodată sustenabilitatea sa financiară.

Un raport privind piața unică digital readuce în prim-plan apelul făcut de Comisie pentru astfel măsuri, care să fie în linie cu legislația și care să asigure protecția datelor personale și să respecte drepturile pacienților.

Eforturile Comisiei în această direcție sunt bazate pe inițiativele medicale deja existente, precum: planul de acțiune  e-Sănătate, Orizont 2020, Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Rețelele europene de referință pentru boli rare și complexe, sau Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate.

Pagini utile

Comunicat de presă (în engleză)

Comunicarea Comisiei Europene, privind eficiența, accesibilitatea sistemului medical și adaptarea sa la schimbări (în engleză)

Raport privind piața unică digitală (în engleză)

Politici e-Sănătate (în engleză)

Sănătatea pe piața unică digitală (în engleză)

Cercetare și inovare în sănătate (în engleză)

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol