Consultare publică: Cum putem utiliza mai eficient fosforul și crea posibilități de reciclare?

Comisia lansează o consultare privind modalitățile de utilizare a fosforului într-un mod mai sustenabil. Fosforul este folosit pe scară largă în agricultură și constituie un component esențial al îngrășămintelor și al hranei pentru animale, însă este o resursă fără înlocuitori.

Rezervele disponibile sunt limitate, prețurile sunt volatile, iar în prezent fosforul este în mare parte risipit, ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare în ceea ce privește costul și disponibilitatea sa în viitor, atât în UE, cât și în întreaga lume.

Consultarea lansează întrebarea cu privire la modul în care se poate asigura că rezervele vor continua să fie disponibile pentru generațiile viitoare și în care se pot reduce la minimum efectele adverse pe care fosforul le poate avea asupra mediului.

De exemplu, fosforul care se scurge din exploatațiile agricole în cursurile de apă poate provoca o creștere mai intensă a plantelor acvatice și a algelor, fenomen cunoscut sub numele de eutrofizare.

Sunt sugerate mai multe opțiuni care ar putea îmbunătăți situația actuală, de exemplu utilizarea mai bine direcționată a îngrășămintelor și a hranei pentru animale, reducerea eroziunii solului și încurajarea reciclării fosforului conținut de gunoiul de grajd, apele reziduale și compost. Părțile interesate sunt invitate să examineze modalitățile de a încuraja recuperarea din alte surse a fosforului, cum ar fi produsele alimentare și deșeurile biodegradabile.

De asemenea, prin această consultare se solicită puncte de vedere în legătură cu modul de abordare a aspectelor legate de cerere și ofertă și a riscului de contaminare a solului, precum și în legătură cu tehnologiile sau inovațiile care ar trebui promovate pentru utilizarea mai sustenabilă a fosforului.

Următorii pași

Parlamentul European, Consiliul și celelalte instituții europene, cetățenii, autoritățile publice, ONG-urile și întreprinderile sunt invitate să transmită punctele lor de vedere până la 1 decembrie 2013. În cursul anului 2014, Comisia va analiza contribuțiile primite, iar rezultatele obținute vor fi integrate în cadrul politicilor relevante, de la politica agricolă la politica privind apa și deșeurile, până la măsurile legate de materiile prime.

Context

Productivitatea sistemelor agricole moderne depinde în mare măsură de fosforul adăugat în soluri ca îngrășământ și în hrana pentru animale pentru îmbunătățirea alimentației lor. Cea mai mare parte a fosforului provine din mine de roci fosfatice, însă în UE există numai o singură astfel de mină, iar majoritatea rocilor fosfatice utilizate în UE provin din Africa de Nord și din Rusia. O bună prezentare de ansamblu a situației poate fi consultată aici.

În prezent, cantități importante de fosfor sunt risipite în cadrul ciclului de producție alimentară, provocând adesea probleme de mediu, precum poluarea apei. Legislația UE reglementează poluarea cu fosfați a apelor prin acte precum Directiva privind nitrații sau Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, însă în prezent nu încurajează o utilizare mai eficientă a acestei substanțe nutritive.

Mai multe state membre au luat măsuri pentru a încuraja reciclarea și utilizarea mai eficientă a fosforului, iar unele forme de reutilizare, precum împrăștierea gunoiului de grajd și a nămolului de epurare, sunt comune pe întregul teritoriu al UE. Aceste surse nu sunt însă folosite întotdeauna acolo unde este necesar sau într-un mod care să garanteze că ele sunt absorbite de culturi.

UE lucrează în prezent la îmbunătățirea accesului pe piață pentru unele dintre sursele de fosfor reciclat amintite, în special prin revizuirea Regulamentului privind îngrășămintele.

Sunt necesare cercetări suplimentare cu privire la tehnicile și tehnologiile promițătoare, iar Platforma europeană pentru inovare privind agricultura sustenabilă, precum și alte activități din cadrul programului Orizont 2020, vor contribui la stimularea progreselor realizate în acest domeniu de întreprinderile și institutele de cercetare europene.

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol