Consultare publică: Cooperarea transfrontalieră

Comisia lansează o consultare publică la nivelul UE privind obstacolele încă prezente aflate în calea cooperării transfrontaliere. Cu ocazia Zilei cooperării europene și la o săptămână după celebrarea celei de-a 25-a aniversări a Interreg, cadrul general al programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul politicii regionale, Comisia lansează o consultare publică la nivelul UE privind obstacolele încă prezente aflate în calea cooperării transfrontaliere.

Încă există numeroase frontiere juridice și administrative care constituie o povară pentru activitățile transfrontaliere. În consecință, în regiunile noastre de frontieră, un potențial economic semnificativ rămâne neexploatat. Prin intermediul acestei consultări publice, Comisia va putea lua în considerare opiniile celor 185 de milioane de cetățeni ai UE care locuiesc în regiunile de frontieră cu privire la obstacolele cu care aceștia se confruntă în viața lor de zi cu zi, precum și sugestiile lor cu privire la modalitățile de depășire a acestor obstacole.

Pentru a sprijini această inițiativă, comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a invitat cadrele superioare de conducere ale serviciilor sale din cadrul Direcției Generale Politică Regională și Urbană să contribuie la colectarea de informații și să promoveze, pe teren, avantajele programelor Interreg. Începând de azi și până la jumătatea lunii octombrie, funcționarii Comisiei vor vizita unsprezece regiuni de frontieră din Europa, pentru a se întâlni cu cetățenii și cu reprezentanții lor și pentru a examina bunele practici.

Consultarea publică se va desfășura pe o perioadă de trei luni, până la 21 decembrie 2015. Ea vizează regiunile de frontieră interne ale UE, inclusiv frontierele cu Norvegia și cu Elveția. Concluziile inițiale vor fi publicate la începutul anului 2016.

Această consultare se înscrie într-un cadru mai larg de reexaminare a cooperării transfrontaliere, care cuprinde, de asemenea:

  • Un studiu științific privind „Reducerea obstacolelor juridice și administrative în regiunile de frontieră ale UE”. Studiul a fost lansat în iulie 2015 și rezultatele sale finale vor fi prezentate la începutul anului 2017. El va include un inventar complet al obstacolelor transfrontaliere din cadrul UE, soluții posibile pentru depășirea acestora, studii de caz pentru domeniile de politică selectate și recomandări pentru activitățile viitoare.
  • O serie de ateliere cu participarea părților interesate, precum asociațiile, reprezentanții mediului academic, antreprenorii și alți actori din regiunile de frontieră. Primul atelier a avut loc la începutul lunii septembrie 2015.

Consultarea publică: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60bc4c-93f3-45b0-be65-c317bcf0ff59?draftid=e9e9a6d6-963c-4e87-bba8-296531bc492a&surveylanguage=RO&serverEnv=

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol