Consultare cu privire la piața integrată a serviciilor de livrare a coletelor

Comisia a adoptat pe 29 noiembrie o Carte verde în vederea consultării pe tema livrării coletelor, punând un accent deosebit pe aspectele transfrontaliere și pe necesitățile în materie de comerț electronic.

Scopul consultării este de a răspunde urgent preocupărilor exprimate de consumatori în materie de livrare și să se îmbunătățească sistemele de livrare existente. Părțile interesate sunt invitate să își exprime opiniile în cadrul consultării înainte de 15 februarie 2013.

Conform studiilor efectuate, numai 9% dintre consumatorii din UE cumpără online bunuri din alte țări. Atât operatorii de comerț electronic, cât și consumatorii își exprimă preocuparea în legătură cu problemele actualelor sisteme de livrare utilizate pentru produsele comandate online.

57% dintre operatorii de comerț electronic consideră că livrarea peste granițe reprezintă un obstacol pentru comerț, iar 47% dintre consumatori își fac griji cu privire la livrarea bunurilor comandate în străinătate. Existența unui sistem eficient de livrare (și retur) este esențială pentru facilitarea dezvoltării în continuare a comerțului electronic și implicit a soluțiilor flexibile și a posibilităților de alegere ale consumatorilor.

Principalele elemente ale cărții verzi:

Pentru a soluționa problemele întâmpinate de consumatori și de operatorii de comerț electronic din UE, au fost identificate trei domenii prioritare:

  • Ameliorarea serviciilor de livrare din perspectiva comodității pentru consumatorii și IMM-urile din UE
  • Asigurarea unor soluții de livrare mai rentabile și a unor prețuri mai convenabile pentru consumatori și IMM-uri
  • Promovarea unui grad mai mare de interoperabilitate a serviciilor între operatorii de servicii de livrare (o mai bună cooperare și un parteneriat mai susținut) și între operatorii de servicii de livrare și operatorii de comerț electronic, în special IMM-uri.

Prin această carte verde, Comisia va aduna informații cu privire la situația actuală a pieței serviciilor de livrare a produselor achiziționate online și va identifica eventualele obstacole care stau în calea creării unei piețe integrate a serviciilor de livrare a coletelor la nivelul UE.

În cadrul consultării, părților interesate li se va cere părerea în legătură cu modalitățile în care pot fi cel mai bine servite interesele consumatorilor, întreprinderilor și clienților finali.

Pe baza informațiilor colectate, Comisia va identifica soluții care să contribuie la desfășurarea unui proces fluid de livrare a coletelor în UE, sprijinindu-se astfel dezvoltarea comerțului electronic și garantându-se că de avantajele oferite de comerțul electronic se bucură toți cetățenii și IMM-urile din toate regiunile din Europa, grație unui sistem de livrare sustenabil și funcțional.

Context

Această consultare face parte din proiectele la care lucrează în prezent Comisia în domeniul dezvoltării comerțului electronic. Comerțul electronic este unanim considerat un factor esențial pentru stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană. Comunicarea Comisiei privind comerțul electronic și serviciile online din luna ianuarie a acestui an (a se vedea IP/12/10) identifică livrarea produselor achiziționate online ca fiind una dintre primele cinci priorități pentru stimularea comerțului electronic până în 2015, importanța sa fiind reiterată de Consiliul European și de Parlament. Livrarea este foarte importantă, deoarece are un impact considerabil asupra facilitării comerțului electronic și reprezintă un element fundamental pentru consolidarea încrederii între cumpărători și vânzători.

A se vedea, de asemenea, MEMO/12/923

Pagini Utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol