Comisia se pregăteşte pentru economii suplimentare prin intermediul renovărilor şi contoarelor inteligente

Comisia Europeană a adoptat un plan pentru economii suplimentare de energie prin măsuri concrete.

Eficienţa energetică este un instrument esenţial în creşterea competitivităţii Europei, precum şi în reducerea dependenţei ei de sursele de energie, concomitent cu scăderea nivelului emisiilor.

Setul de măsuri propuse au ca scop crearea de beneficii substanţiale pentru fiecare gospodărie, pentru mediul de afaceri şi pentru autorităţile publice: ele ar putea să ne transforme viaţa zilnică şi să genereze economii financiare de până la 1000 de euro pe gospodărie, pe an. Se aşteaptă ca acest set să îmbunătăţească competitivitatea industrială a Europei cu un potenţial responsabil pentru crearea a până la 2 milioane de noi locuri de muncă.

Estimările recente ale Comisiei sugerează că UE va reuşi să îndeplinească doar jumătate din obiectivul îmbunătăţirii cu 20% a eficienţei energetice până în 2020 dacă continuă să îşi desfăşoare activitatea ca în prezent.

În acest context, Planul de acţiune propune o serie de acţiuni noi:

  • Promovarea rolului de exemplu pe care îl are sectorul public şi stabilirea unui obiectiv obligatoriu de îndeplinit pentru accelerarea ratei de reabilitare a clădirilor din acest sector. Autorităţile publice ar trebui obligatoriu să renoveze cel puţin 3% din clădirile deţinute în fiecare an. De asemenea, criteriul eficienţei energetice trebuie să devină parte a procedurilor de achiziţii publice.
  • Stimularea procesului de renovare a clădirilor private şi îmbunătăţirea performanţei energetice a diferitelor echipamente.
  • Identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a eficienţei producţiei de energie şi căldură.
  • Prevederea de cerinţe de eficienţă energetică pentru echipamentele industriale, un sistem îmbunătăţit de informare pentru IMM-uri, precum şi audituri şi sisteme de gestiune în domeniul energiei destinate companiilor mari.
  • Axarea pe introducerea de reţele şi contoare inteligente ce furnizează clienţilor informaţiile şi serviciile necesare pentru optimizarea propriului consum de energie şi pentru calcularea propriilor economii în domeniu.

Comisia va monitoriza implementarea Planului de acţiune şi va traduce acţiunile sus-menţionate într-o propunere legislativă în următoarele luni.

Ea va elabora un raport în ce priveşte progresele înregistrate, în primăvara anului 2013, în cadrul propus de noua guvernanţă rezultată din strategia Europa 2020.

Dacă analiza va arăta că obiectivul de ansamblu al UE e posibil să nu fie îndeplinit, Comisia va propune obiective obligatorii din punct de vedere legal de îndeplinit până în 2020. Pentru moment, prioritatea sunt măsurile obligatorii care să sprijine totodată statele membre, companiile şi cetăţenii în atingerea obiectivului de a realiza economii atât de energie, cât şi la facturile de plată în domeniu.

Planul de acţiune în domeniul eficienţei energetice:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/action_plan/action_plan_en.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol