Comisia a publicat Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare

Raportul prezintă analiza Comisiei privind măsurile întreprinse de România în ultimele douasprezece luni și indică domeniile unde sunt necesare măsuri suplimentare. Prezentul raport evaluează progresele recente realizate de România în două domenii principale ale MCV: reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției.

  • Această evaluare arată că, de la ultimul raport în cadrul MCV, România a făcut progrese în numeroase domenii. Bilanțul instituțiilor-cheie din domeniul judiciar și în materie de integritate a rămas pozitiv, în ciuda unor circumstanțe uneori dificile.
  • A continuat adoptarea unor modificări legislative necesare și îndelung așteptate, iar spiritul de cooperare dintre instituțiile judiciare și Ministerul Justiției contribuie la soluționarea problemelor de ordin managerial. În acest sens, situația a beneficiat de atmosfera mai calmă din punct de vedere politic din ultimii ani.
  • Cu toate acestea, persistă preocupările legate de independența sistemului judiciar și sunt multe exemple de rezistență la măsurile în materie de integritate și anticorupție.
  • Modificarea expeditivă și netransparentă a Codului penal în decembrie 2013 a stârnit o preocupare generală, fiind privită ca o atingere adusă sistemului de combatere a corupției și de promovare a integrității, chiar dacă Curtea Constituțională a demonstrat funcționarea sistemului de control și echilibru, declarând această modificare neconstituțională.
  • În ceea ce privește capitolul important al numirilor în posturi-cheie, avem o imagine de ansamblu mixtă, anumite proceduri derulându-se în mod deschis, transparent și pe baza meritelor, în timp ce altele pot face obiectul unor critici din motive legate de interferențe politice. În ansamblu, imaginea are consecințe asupra măsurii în care procesul de reformă din România poate fi considerat durabil, iar evoluțiile pozitive – ireversibile.

Comisia consideră că procesul de monitorizare din cadrul MCV, oportunitățile oferite de fondurile UE și angajamentul constructiv al Comisiei și al unui număr mare de state membre continuă să fie un sprijin valoros pentru reforma din România. Comisia invită România să continue și să consolideze progresele realizate în ceea ce privește recomandările sale în materie de reformă a sistemului judiciar, de integritate și de luptă împotriva corupției. Următorul raport va fi publicat peste aproximativ un an.

Raportul este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/cvm/index_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol