Comisia adoptă un cadru de calitate pentru serviciile de interes general în UE

Cadrul de calitate privind serviciile de interes general (SIG) în UE reprezintă o „plasă de siguranţă” esenţială pentru cetăţeni în domenii precum:

  • asistenţa medicală,
  • îngrijirea persoanelor în vârstă,
  • îngrijirea copiilor,
  • asistenţa acordată persoanelor cu handicap
  • locuinţele sociale.

De asemenea, acestea au un rol-cheie în economia cunoaşterii în domeniul şcolilor, centrelor de formare şi universităţilor.

Într-o perioadă în care autorităţile publice sunt confruntate cu necesitatea consolidării fiscale, este esenţial să se asigure existenţa unui cadru adecvat care să ofere posibilitatea furnizării de servicii de înaltă calitate, cât mai eficiente şi mai eficace din punct de vedere al costurilor.

Prezentul cadru va ajuta statele membre să se asigure că mediul de reglementare la nivelul UE continuă să consolideze dimensiunea socială a pieţei unice şi să ia mai mult în considerare natura specifică a acestor servicii în momentul elaborării noilor iniţiative. De asemenea, va ajuta statele membre să ofere aceste servicii într-un mod care respectă valorile calităţii, siguranţei şi accesibilităţii, tratamentului egal, accesului universal şi respectării drepturilor utilizatorilor care sunt consacrate în Protocolul 26 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Cadrul de calitate cuprinde trei direcţii complementare de acţiune:

  • îmbunătăţirea clarităţii şi securităţii juridice cu privire la modul de aplicare a normelor UE în cazul serviciilor de interes general (SIG) şi revizuirea acestora, atunci când este necesar, pentru a se asigura luarea în considerare a nevoilor specifice. În paralel cu această comunicare, Comisia prezintă revizuirile a două seturi de norme-cheie – cele privind ajutoarele de stat pentru SIEG şi privind achiziţiile/concesiunile publice – care vor creşte flexibilitatea şi simplificarea pentru statele membre atunci când oferă aceste servicii. De asemenea, aceste reforme vizează creşterea convergenţei dintre ambele politici, pentru a oferi o abordare mai simplă părţilor interesate;
  • asigurarea accesului la serviciile esenţiale: Comisia va continua realizarea angajamentului său de a asigura accesul tuturor cetăţenilor la serviciile esenţiale în sectoare specifice, valorificând acţiunile recente din domeniul serviciilor bancare de bază, al serviciilor poştale, al comunicaţiilor electronice, al transporturilor şi energiei;
  • promovarea calităţii: Comisia îşi va consolida angajamentul de a promova calitatea în domeniul serviciilor sociale şi va folosi realizările din acest domeniu ca model pentru alte servicii de interes general.

Mai multe informaţii pe site-ul Uniunii Europene.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol