Comisia acționează pentru a apăra drepturile de vot ale cetățenilor UE din străinătate

Comisia Europeană a emis orientări pentru statele membre ale UE în care există norme care duc la pierderea drepturilor de vot ale cetățenilor în cadrul alegerilor naționale pentru simplul fapt că și-au exercitat dreptul la liberă circulație în UE.

Orientările emise de Comisie au scopul de a aborda problema în mod proporțional, invitând statele membre:

  • să permită resortisanților lor care își exercită dreptul la liberă circulație în UE să își păstreze dreptul de vot la alegerile naționale dacă fac dovada interesului în continuare pentru viața politică din țara lor, inclusiv prin solicitarea de a rămâne pe lista electorală;
  • atunci când permit resortisanților cu reședința într-un alt stat membru să solicite menținerea posibilității de exprimare a votului, să se asigure că aceștia pot face aceasta pe cale electronică;
  • să informeze cetățenii în timp util și în mod adecvat cu privire la condițiile și modalitățile practice de păstrare a dreptului de a-și exprima votul în cadrul alegerilor naționale.

În prezent, cinci state membre au norme naționale care duc la pierderea drepturilor de vot naționale ca urmare a perioadelor în care au avut reședința în străinătate (Danemarca, Irlanda, Cipru, Malta și Marea Britanie).

Normele diferă semnificativ, cetățenii ciprioți pierzându-și dreptul de vot în cazul în care nu au avut reședința în Cipru în cursul celor șase luni premergătoare alegerilor, în timp ce cetățenii britanici trebuie să fi fost înregistrați la vot cu o adresă din Marea Britanie în ultimii 15 ani (a se vedea sinteza din anexă).

Alte state membre permit resortisanților lor din UE să își păstreze dreptul de a vota în anumite condiții, ca de exemplu Austria, care solicită cetățenilor cu reședința în străinătate să reînnoiască periodic înscrierea pe lista electorală, sau Germania, care solicită cetățenilor să cunoască politica națională și să fie afectați de aceasta sau să fi avut reședința în Germania timp de cel puțin trei luni în decursul ultimilor 25 de ani.

Principala justificare pentru normele de privare de dreptul de vot — și anume faptul că cetățenii care locuiesc în străinătate nu mai au suficiente legături cu țara lor de origine — pare a nu mai fi valabilă în lumea de azi interconectată.

CONTEXT

Cetățenia UE oferă cetățenilor UE dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și europene în țara din UE în care își au reședința în aceleași condiții ca cele aplicate resortisanților. Cu toate acestea, drepturile respective nu se extind la alegerile naționale și, în cele 13 state membre în care regiunile au competențe legislative, nici la alegerile regionale.

Raportul din 2013 privind cetățenia UE a prezentat 12 modalități concrete pentru a-i ajuta pe cetățenii europeni să valorifice mai bine drepturile lor la nivelul UE, de la căutarea unui loc de muncă în altă țară a UE la asigurarea unei participări mai intense la viața democratică a Uniunii. Prin intermediul raportului, Comisia și-a luat angajamentul de a propune modalități constructive care să permită cetățenilor UE să își păstreze dreptul de a vota în alegerile naționale din țara lor de origine.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/29012014_privarea_de_dreptul_de_vot_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol