Campania de comunicare „Ce Face Europa pentru Mine?”

📣ℹ️Prima activitate de informare din anul 2020 am realizat-o azi 30 ianuarie la Colegiul Tehnologic „C.D. Nenițescu” din Baia Mare, un vechi partener al Centrului de Informare Europe Direct Maramureș.
Campania de comunicare „Ce Face Europa pentru Mine?” de azi a adus în prim plan noua Comisie Europeană condusă de Ursula von der Leyen.
Am trecut în revistă cele 6️ priorități ale noii perioade 2019-2024 și ne-am oprit pe scurt asupra Priorității 2 – o economie în serviciul cetățenilor: promovarea echității și prosperității sociale, cu informații punctuale despre egalitatea de gen și reducerea diferenței de venituri dintre persoanele angajate bărbați și femei, coroborată cu măsuri de transparentizare a nivelurilor salariale în mediul privat.
Am oferit câteva date legate de politicile UE în domeniul educației și formării profesionale, în speță programul Erasmus+ și modul în care această finanțare europeană permite mobilități ale tinerilor și însușirea de competențe prin învățare non-formală și informală.
💻📲🖱Am promovat și platforma What-Europe-Does-For-Me, ca motor de căutare a informațiilor pe teme europene de interes pentru tineri și profesori.
🗣La final am avut o sesiune animată de întrebări și răspunsuri.


  1. Nu există încă păreri pentru acest articol