Campania ”Savurează produsele europene!”

Savurează produsele europene!În 2016, producătorii agroalimentari europeni vor avea la dispoziție programe în valoare de111 milioane de euro pentru a găsi noi piețe în afara Uniunii și pentru a promova consumul atât în interiorul, cât și în exteriorul acesteia. Sloganul noii campanii este ”Savurează produsele europene!”(Enjoy, it’s from Europe!)

Principalele elemente ale noilor reguli privind promovarea sunt:

  • o creștere semnificativă a ajutoarelor destinate campaniilor de informare și promovare;
  • rate de cofinanțare UE semnificativ mai mari în comparație cu regimul actual;
  • punerea în aplicare a unei strategii europene de promovare, care va permite o mai bună direcționare a acțiunilor în domeniu;
  • extinderea domeniului de aplicare a măsurilor prin extinderea categoriilor de beneficiari eligibili sau a gamei de produse, sau prin autorizarea menționării originii și mărcii produselor, în anumite limite;
  • simplificarea procedurilor administrative, prin realizarea evaluării și selecției programelor într-o singură etapă;
  • facilitarea gestionării programelor multinaționale, prin intermediul unui ghișeu unic al Comisiei, la Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA).

Context

Un element-cheie al noii politici de promovare este definirea unui program anual de lucru, care stabilește prioritățile strategice pentru măsuri de promovare în ceea ce privește produsele, sistemele și piețele vizate, precum și bugetele alocate. Obiectivul este de a avea o politică dinamică și proactivă, adaptată în fiecare an la noile oportunități de piață și la nevoile sectorului.

Anexă

Repartizarea bugetelor în funcție de prioritate pentru programele cofinanțate în cadrul programului anual de lucru pentru 2016

Suma prevăzută
Programe simple – Piața internă 26 de milioane EUR
Acțiunea 1*- Programe de informare și de promovare care vizează creșterea nivelului de sensibilizare și de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii, astfel cum sunt definite la articolul 5 alineatul (4) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 10 milioane EUR
Acțiunea 2*- Programe de informare și de promovare care vizează sublinierea caracteristicilor specifice ale metodelor agricole în Uniune și a caracteristicilor produselor agricole și alimentare europene 7 milioane EUR
Acțiunea 3- Programe de informare și de promovare privind sectorul laptelui/produselor lactate, al produselor din carne de porc sau o combinație a acestor două 9 milioane EUR
Programe simple – în țările terțe 68 de milioane EUR
Acțiunea 4*- Programe de informare și de promovare care vizează China, Japonia, Coreea de Sud și teritoriul vamal distinct Taiwan 12 milioane EUR
Acțiunea 5*- Programe de informare și de promovare care vizează SUA și/sau Canada 12 milioane EUR
Acțiunea 6* – America Centrală, America de Sud și zona Caraibilor 7 milioane EUR
Acțiunea 7*- Asia de Sud-Est, și anume Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda, Timorul de Est și Vietnam 7 milioane EUR
Acțiunea 8*- Africa și Orientul Mijlociu 4,5 milioane EUR
Acțiunea 9*- alte zone geografice 4,5 milioane EUR
Acțiunea 10 – Programe de informare și de promovare privind sectorul laptelui/produselor lactate, al produselor din carne de porc sau o combinație a acestor două care vizează orice țară terță 21 de milioane EUR
Programe multinaționale 14 milioane EUR
Programe simple – în cazul unei perturbări serioase a pieței 3 milioane EUR
* Aceste programe nu includ laptele/produsele lactate, produsele din carne de porc sau o combinație a celor două.Cu toate acestea, ele pot include laptele/produsele lactate, produsele din carne de porc sau o combinație a celor două, în cazul în care sunt asociate cu alte produse. Total de 111 milioane EUR

* Observație:

Un program simplu este un program de promovare prezentat de una sau mai multe organizații care formulează propuneri din același stat membru.

Un program multinațional este un program înaintat de cel puțin două organizații care formulează propuneri din cel puțin două state membre sau de una sau mai multe organizații europene.

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol