Alegerile pentru Parlamentul European: Măsuri de modernizare a legislației electorale a UE

Consiliul (la nivel de reprezentanți permanenți) a ajuns la un acord cu privire la noi măsuri de actualizare a legislației electorale a UE. La 7 iunie 2018, acesta a aprobat un proiect de decizie de modificare a Actului electoral din 1976, care stabilește o serie de norme comune privind alegerile pentru Parlamentul European.

După finalizarea textului în toate limbile oficiale, acesta va fi transmis Parlamentului European, căruia i se va solicita să aprobe pachetul în forma respectivă.

Noile reguli își propun să încurajeze participarea cetățenilor la alegerile pentru PE, să crească gradul de conștientizare cu privire la caracterul european al acestora și să prevină voturile ilegale, respectând totodată tradițiile constituționale și electorale ale statelor membre.

  • Una dintre măsurile propuse de Consiliu constă în stabilirea unui prag obligatoriu cuprins între 2% și 5% pentru circumscripțiile cu peste 35 de locuri. Această regulă ar urma să se aplice și statelor membre cu o singură circumscripție. Statele membre ar trebui să se conformeze acestei obligații cel târziu la o dată care survine cu suficient timp înaintea alegerilor pentru PE din 2024.
  • Alte modificări ale legislației electorale a UE includ noi dispoziții privind „votul dublu”, votul în țări terțe, metode de vot diferite și vizibilitatea partidelor politice europene în statele membre.
  • În conformitate cu textul convenit în cadrul Consiliului, statele membre vor avea în viitor obligația de a institui sancțiuni eficace în cazul în care un cetățean al UE ar vota în mai mult de un stat membru. Acestea vor trebui, de asemenea, să desemneze autorități de contact pentru schimbul de date privind cetățenii care doresc să voteze sau să candideze în state membre a căror cetățenie nu o dețin. Acest schimb de informații va trebui să înceapă cu cel puțin șase săptămâni înainte de alegerile pentru PE.
  • Statele membre vor fi de asemenea încurajate să ia măsuri pentru a le permite cetățenilor lor care își au reședința în țări terțe să voteze la alegerile pentru Parlamentul European. Cu toate acestea, statele membre vor fi în continuare libere să decidă asupra acestei chestiuni în conformitate cu dreptul lor intern.
  • De asemenea, noile norme recunosc dreptul statelor membre de a permite diferite forme de votare, inclusiv votul prin internet, cu condiția respectării anumitor condiții stricte, precum și de a permite afișarea denumirii sau a logoului partidelor politice europene pe buletinele de vot.

Context

Discuțiile din cadrul Consiliului s-au bazat pe o propunere adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2015.

Tratatele conferă Parlamentului European dreptul de a prezenta o propunere privind procedura sa electorală. Dispozițiile necesare urmează să fie decise de către Consiliu, hotărând în unanimitate, după obținerea aprobării Parlamentului. Ele intră în vigoare după ratificarea de către statele membre.

Orice modificări ale Actului electoral din 1976 ar trebui să fie adoptate cel târziu până la mijlocul anului 2018 pentru ca statele membre să poată să le pună în aplicare în vederea alegerilor pentru PE din 2019.

Detalii

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol