Agenda europeană pentru o mai bună legiferare

Comisia Europeană a publicat, în data de 19 mai 2015, un set de propuneri pentru o mai mare transparență în procesul de elaborare a politicilor comunitare la nivel european.

Măsurile propuse de Comisie au în vedere:

  • mai multă implicare din partea publicului larg prin intermediul unui nou portal on-line pentru monitorizarea inițiativelor legislative și a unor noi consultări publice pentru evaluarea politicilor curente sau a celor viitoare;
  • consolidarea programului REFIT (analiza adecvării și performanțelor cadrului legislativ) pentru o eficiență și eficacitate crescute prin concentrarea pe principalele surse de ineficiență și povară administrativă, prin cuantificarea costurilor și beneficiilorlegate de acțiunile necesare, precum și prin crearea unei platforme permanente și incluzive pentru dialogul cu părțile interesate și cu statele membre;
  • transformarea Consiliului de Evaluare a Impactului din cadrul Comisiei Europene într-un Consiliu de Monitorizare Legislativă, precum și realizarea de studii de impact de-a lungul întregului proces legislativ, nu doar în etapa pregătirii propunerilor de noi norme;
  • un nou acord interinstituțional cu Parlamentul European și Consiliul UE, care să fie agreat până la finalul anului 2015.

Mai buna legiferare înseamnă concentrarea pe reglementări care au ca scop realizarea unor priorități politice cu valoare adaugată la nivelul UE. De asemenea, ea înseamnă căutarea celor mai eficiente modalități de îndeplinire a acestora.

Context
Orientările politice prezentate de președintele Jean-Claude Juncker includ un angajament clar pentru o mai bună legiferare în cadrul prezentului mandat al Comisiei Europene.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/19052015_agenda_pentru_mai_buna_legiferare_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol