26 septembrie – Ziua europeană a limbilor

În Uniunea Europeană există 24 de limbi oficiale, aproximativ 60 de limbi regionale și minoritare și peste 175 de limbi utilizate de migranți. Scopul acestei zile este sensibilizarea publicului cu privire la limbile utilizate în Europa, promovarea diversității culturale și lingvistice și încurajarea învățării limbilor străine pe tot parcursul vieții.

Ziua europeană a limbilor a fost organizată pentru prima dată în 2001 de către Consiliul Europei (CoE), în cadrul Anului european al limbilor. De atunci, în fiecare an, 26 septembrie este marcată ca Ziua Europeană a limbilor.

Uniunea Europeană are în prezent 24 de limbi oficiale, în cele 28 de state membre. (Discul limbilor precizează doar 23 de limbi oficiale, deoarece a fost realizat înainte de aderarea Croației la UE, în 2013).

Cel puțin jumătate din populația lumii este bilingvă sau multilingvă, adică vorbește sau înțelege două sau mai multe limbi. Comisia Europeană este hotărâtă să dezvolte în întreaga Europă politici de învățare a limbilor străine, ca parte a obiectivului său de a îmbunătăți competențele lingvistice în Europa, în special prin predarea a cel puțin două limbi străine începând de la o vârstă foarte fragedă.

Erasmus+ va dispune de un buget de aproape 15 miliarde de euro, care reprezintă o creștere de 40% față de nivelul cheltuielilor anterioare. Pentru prima oară, sprijinul lingvistic pentru mobilitate va fi disponibil online gratuit pentru toți participanții la mobilitatea pe termen lung (cel puțin două luni în străinătate). Se va acorda sprijin online pentru engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană și olandeză, care sunt limbile de predare sau de muncă pentru mai mult de 90 % din totalul studenților, stagiarilor, tinerilor voluntari și al celorlalte persoane care studiază sau participă la cursuri de formare în străinătate. Participanții vor fi invitați să își evalueze competențele lingvistice atât înainte, cât și după sejurul lor în străinătate.

Ştiați că …

01. Planeta noastră numără mai mult de 7 miliarde de locuitori care vorbesc între 6 000 și 7 000 de limbi diferite; sunt repartizați în 189 de state independente.

02. Există în jur de 225 de limbi indigene în Europa – aproximativ 3% din totalul mondial.

03. Majoritatea limbilor lumii sunt vorbite în Asia și în Africa.

04. Mai mult de jumătate din populația mondială este bilingvă într- un anumit grad și un mare număr de indivizi sunt plurilingvi, adică vorbesc două limbi sau mai mult.

05. In viața de zi cu zi, Europenii întâlnesc un număr crescut de limbi străine. Trebuie deci să încurajăm cetățenii europeni să aibă un mai mare interes pentru limbi străine.

06. Multe limbi conțin 50 000 de cuvinte sau mai mult, dar fiecare vorbitor nu utilizează decât aceiași aproximativ o sută de termeni în conversațiile zilnice.

07. Limbile sunt în contact permanent între ele și, astfel, exercită influențe mutuale în diverse moduri: engleza, de exemplu, a împrumutat numeroase cuvinte din alte limbi în trecut; astăzi, limbile europene împrumută, la rândul lor, numeroși termeni din limba engleză.

08. In primul an, copilul produce o largă gamă de sunete; spre vârsta de un an apar primele cuvinte comprehensibile. La aproximativ trei ani, formează fraze complexe iar vocabularul trece la mai multe mii de cuvinte spre vârsta de cinci ani.

09. Limba maternă este în general cea pe care un individ o cunoaște cel mai bine și pe care o utilizează cel mai mult. Există anumite persoane bilingve care stăpânesc amândouă limbile la egalitate; totuși, este rar să existe un echilibru perfect între cele două limbi.

10. Bilingvismul aduce numeroase avantaje: facilitează învățarea altor limbi, îmbunătățește procesul de reflecție și încurajează contactele cu ceilalți și cu culturile lor.

11. Bilingvismul și plurilingvismul aduc, de asemenea, avantaje economice: persoanele care vorbesc mai multe limbi găsesc mai ușor de lucru și întreprinderile multilingve sunt mai competitive decât întreprinderile monolingve.

12. Limbile sunt legate între ele ca și membrii unei familii. Majoritatea limbilor europene aparțin marii familii a limbilor indo-europene.

13. Majoritatea limbilor europene aparțin celor trei grupe: limbile germanice, limbile romanice și limbile slave.

14. Familia limbilor germanice include, între altele, daneza, norvegiana, suedeza, islandeza, germana, neerlandeza, engleza și idiș.

15. Limbile romanice includ, între altele, italiana, franceza, spaniola, portugheza și româna.

16. Limbile slave includ rusa, ucraineana, bielorusa, poloneza, ceha, slovaca, slovena, sârba, croata, macedoneana, bulgara și altele.

17. Majoritatea limbilor europene utilizează alfabetul latin. Unele limbi slave utilizează alfabetul chirilic. Greaca, armeana, georgiana și idiș au propriul lor alfabet.

18. In Europa, majoritatea țărilor cuprind un mare număr de limbi regionale sau minoritare – unele dintre ele au un statut de limbă oficială.

19. Limbile non europene cele mai utilizate pe teritoriul european sunt araba, chineza și hindusa, fiecare cu propriul său sistem caligrafic.

20. Rusia (cu 148 de milioane de locuitori) numără de departe cel mai mare număr de limbi vorbite pe teritoriul său: între 130 și 200 în funcție de criteriile adoptate.

21. Ca urmare a afluxului de migranți și de refugiați, Europa este astăzi în mare parte multilingvă. Doar la Londra, în jur de 300 de limbi sunt vorbite (araba, turca, kurda, berbera, hindusa, punjaba etc).

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol