22 de state membre acționează împreună pentru protejarea bugetului UE

Parchetul European (EPPO) va fi un nou organism european cu rol esențial în combaterea infracțiunilor ce aduc prejudicii bugetului UE, cum ar fi frauda, corupția, spălarea de bani sau fraudele transfrontaliere grave, cu valori de peste 10 milioane de euro, din domeniul TVA. Acesta va deveni operațional până la sfârșitul anului 2020 în toate statele membre participante, al căror număr se ridică la 22 în prezent.

Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourová, a declarat: „Criminalitatea nu cunoaște hotare, prin urmare trebuie să colaborăm pentru a o combate… Un număr mai mare de țări ale UE aderente duce la amplificarea capacității de acțiune a EPPO și la creșterea sumelor care pot fi recuperate. De aceea, îndemn toate statele membre să se alăture acestei rețele esențiale în lupta împotriva fraudei și a corupției, pentru a putea garanta că fiecare ban din bugetul UE este cheltuit în beneficiul cetățenilor noștri.”

Statele membre care nu au decis încă să participe la Parchetul European pot face acest lucru, dacă doresc, oricând după adoptarea regulamentului. Lista celor ce participă deja include, alături de România, următoarele țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania.

Comisia a propus, în data de 1 august 2018, o listă de candidați pentru juriul de selecție al EPPO. Acesta va fi format din doisprezece membri, care ar trebui să își preia funcția în octombrie 2018. Candidații selectați sunt foști membri ai Curții de Justiție și ai Curții de Conturi, membri naționali ai Eurojust, membri ai instanțelor supreme naționale sau procurori și juriști de înalt nivel. Selecția efectuată de Comisie se bazează pe echilibrul geografic, pe cel de gen și pe reprezentarea corespunzătoare a sistemelor juridice ale statelor membre care participă la Parchetul European. Juriul de selecție va fi responsabil cu elaborarea unei liste scurte de candidați pentru funcția de procuror-șef european și cu evaluarea calificărilor candidaților, după care aceștia vor fi numiți de Consiliul UE.

Context

Parchetul European (EPPO) va garanta faptul că infracțiunile care afectează bugetul UE – inclusiv frauda, corupția, spălarea banilor și frauda transfrontalieră în domeniul TVA – pot fi investigate mai eficace și mai rapid în întreaga UE. Acesta va remedia deficiențele existente în prezent și va combate fraudarea fondurilor UE în cazurile care depășesc pragul de 10.000 euro. În același timp, va acționa în cazurile transfrontaliere complexe de fraudă în materie de TVA. În vederea atingerii acestui obiectiv, EPPO va acționa în strânsă colaborare cu autoritățile naționale de aplicare a legii și va coopera îndeaproape cu alte organisme ale UE, cum ar fi Eurojust, Europol și OLAF.

Pagini utile

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol