Gala Multiplicatorilor de Informaţie Europeană din Transilvania de Nord, ediţia a 3a

Ediţia a 3-a a Galei Multiplicatorilor de Informaţie Europeană Transilvania de Nord se va desfăşura pe 14 mai 2010, la Cluj-Napoca, organizator fiind Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord, în parteneriat cu Centrul Europe Direct Bistriţa şi Centrul Europe Direct Maramureş, ca membri ai Reţelei Europe Direct România.

În competiţie se pot înscrie autorităţi publice locale, asociaţii sau fundaţii, firme, universităţi, şcoli, biblioteci, organisme intermediare, reţele de informare, grupuri de iniţiativă, bănci, sindicate, mass-media, persoane fizice, alţi vectori de informare activi din Regiunea Nord-Vest (judeţele Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj) ai căror proiecte au fost finalizate în cursul anului 2009, indiferent de perioada de iniţiere.

Proiectele înscrise în competiţia pentru premiile Galei trebuie să conţină o componentă relevantă de comunicare pe teme europene şi să aibă rezultate cuantificabile şi demonstrabile.
Premiile vor fi acordate pe 11 secţiuni:

 1. Cel mai eficient parteneriat în domeniul comunicării europene;
 2. Cel mai inovativ produs de comunicare europeană;
 3. Cel mai activ multiplicator de informaţie europeană din societatea civilă;
 4. Cel mai activ multiplicator de informaţie europeană din administraţia publică;
 5. Cel mai activ multiplicator de informaţie europeană voluntar;
 6. Cel mai activ multiplicator de informaţie europeană din mass-media;
 7. Cel mai activ multiplicator de informaţie europeană din mediul cultural;
 8. Cel mai activ multiplicator de informaţie europeană din mediul academic;
 9. Cel mai activ multiplicator de informaţie europeană din mediul de afaceri;
 10. Cel mai activ VIP din Transilvania de Nord în domeniul comunicării europene;
 11. Multiplicatorul anului 2009.

Centrul Europe Direct Maramureş invită toate organizaţiile şi instituţiile din judeţul Maramureş care derulează proiecte europene să se înscrie pentru una din cele 11 secţiuni ale Galei, în perioada 10 martie – 25 aprilie 2010.
Înscrieri şi informaţii suplimentare, la Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord:
http://europedirect.nord-vest.ro/detaliu.aspx?t=evenimente&eID=212

 1. Nu există încă păreri pentru acest articol