Viitorul digital al asistenței medicale

Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune care vizează depășirea obstacolelor din calea utilizării depline a soluțiilor digitale în sistemele de asistență medicală din Europa. Obiectivele sunt de a crește calitatea asistenței medicale spre beneficiul pacienților, de a oferi pacienților un nivel mai mare de control asupra asistenței medicale care li se acordă și de a reduce costurile.

În timp ce pacienții și personalul medical sunt entuziasmați cu privire la acordarea asistenței medicale de la distanță, iar milioane de europeni au descărcat aplicații pe telefoanele lor inteligente pentru a-și evalua sănătatea, asistența medicală digitală mai are încă un drum lung de parcurs până să-și valorifice potențialul ei mare de a crește calitatea asistenței medicale și de a genera economii.

Planul de acțiune (lista completă de acțiuni în anexa 1, MEMO/12/959) încearcă să sporească ritmul schimbărilor și al îmbunătățirilor în domeniul asistenței medicale prin:

  • clarificarea domeniilor de insecuritate juridică
  • îmbunătățirea interoperabilității între sisteme
  • creșterea nivelului de cunoaștere și de competențe pentru pacienți și personalul medical;
  • plasarea pacienților în centrul preocupărilor prin inițiative din sfera managementului personal al sănătății și prin sprijinirea cercetărilor în domeniul medicinii personalizate
  • asigurarea consilierii juridice gratuite pentru întreprinderile nou-înființate care activează în domeniul e-Sănătate

De asemenea, Comisia se angajează să elaboreze până în 2014 o carte verde referitoare la m-Sănătate (asistența medicală mobilă), în care să se abordeze aspecte de calitate și de transparență.

Un document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește planul de acțiune prezintă o imagine de ansamblu juridică asupra modului în care actuala legislație a UE se aplică serviciilor de telemedicină transfrontaliere (cum ar fi teleradiologia, teleconsultația sau telemonitorizarea). În prezent, telemedicina intră sub incidența mai multor instrumente juridice.

Cartea clarifică problemele cu care se confruntă un medic practicant în situația în care practică telemedicina transfrontalier, de exemplu:

  • este nevoie să fie autorizat/înregistrat în statul membru în care este rezident pacientul?
  • cum ar trebui să fie prelucrate datele referitoare la starea de sănătate? va fi rambursat un anumit serviciu?
  • care este regimul juridic aplicabil în caz de acțiune în justiție?

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/07122012_viitorul_digital_al_asistentei_medicale_ro.htm

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol