Comisia Europeană extinde perioada destinată consultărilor publice și creează un serviciu de alertă

Începând cu data de 1 ianuarie, Comisia Europeană pune la dispoziția cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor neguvernamentale, o perioadă de timp de cel puțin 12 săptămâni pentru a formula observații cu privire la proiectele de noi politici și acte legislative, comparativ cu perioada utilizată anterior, de 8 săptămâni.

Acest lucru va facilita implicarea cetățenilor europeni în elaborarea politicilor UE dintr-un stadiu incipient al acestora. Comisia a introdus, de asemenea, un serviciu de alertă pentru inițiativele în curs de pregătire: organizațiile care se înscriu în registrul de transparență se pot abona la acest serviciu de alertă pentru a obține din vreme informații cu privire la foile de parcurs ale inițiativelor noi, din domeniile care îi interesează, cu aproximativ un an înainte de adoptarea acestora.

Comisia speră ca prin prelungirea perioadei de consultare și prin intermediul noului serviciu de alertă se va asigura o participare sporită în cadrul consultărilor sale, în special din partea acelor grupuri care până în prezent au fost slab reprezentate. De exemplu, asociaţiile IMM-urilor vor avea acum mai mult timp pentru a se organiza și a-și consulta membrii cu privire la impactul pe care o nouă propunere de politică îl poate avea asupra întreprinderilor mici.

Prin intermediul politicii sale având ca scop „o reglementare inteligentă”, Comisia are ca obiectiv implicarea cetățenilor și a întreprinderilor în procesul legislativ pentru a se asigura că ține seama de toate elementele și preocupările relevante atunci când elaborează o propunere legislativă.

A se vedea consultările publice în curs (Vocea ta în Europa)

  1. Nu există încă păreri pentru acest articol